Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 1. Sloboda kretanja robe

Poglavlje 1. Sloboda kretanja robe

Poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe je otvoreno 20. juna 2017. na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. Evropska unija je Zajedničkom pozicijom odredila četiri završna mjerila za ovo poglavlje.

Sloboda kretanja robe jedna je od četiri osnovne slobode kojima se osigurava efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Unutrašnje tržiše EU je jedinstveno carinsko područje bez unutrašnjih granica u kojem je, pored ostalog, osiguran slobodan promet robe. 

Ova sloboda predstavlja uklanjanje svih prepreka na području trgovine koje onemogućavaju stavljanje na nacionalna tržišta proizvoda koji su porijeklom iz drugih država članica Unije. Uklanjanje prepreka postiže se ujednačavanjem nacionalnih propisa i tehničkih zahtjeva za proizvode, posebno na onim područjima gdje je utvrđeno da postoji veći rizik za potrošače.

Time se ujedno osigurava jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na cjelokupnom unutrašnjem evropskom tržištu.

Na proizvode koji nijesu obuhvaćeni evropskim zakonodavstvom primjenjuje se načelo uzajamnog priznavanja, odnosno proizvodi koji su zakonito proizvedeni i stavljeni na tržište u jednoj državi članici mogu se slobodno plasirati na cijelom području Unije.

PREDNOSTI ZA CRNU GORU

Članstvo u Evropskoj uniji će dodatno olakšati izvoz crnogorskih proizvoda na tržište Unije. Crna Gora postaje sastavni dio njenog unutrašnjeg tržišta na kojem važe jednaka pravila za sve države članice. Time se osigurava veća mogućnost da kvalitetni crnogorski proizvodi budu konkurentni na evropskom tržištu, a istovremeno i da kvalitetni strani proizvodi budu stavljeni na domaće tržište.

Crnogorski privrednici će imati veće mogućnosti za izvoz, a krajnji potrošači pravo konačnog izbora proizvoda utemeljenog na njegovom kvalitetu. Preciznim propisivanjem obaveza proizvođača, ovlašćenih zastupnika, uvoznika i distributera prilikom stavljanja proizvoda na tržište, kao i detaljnim ispravama o usaglašenosti izdatima u inostranstvu, biće garantovana provjera proizvoda koji se uvoze u Crnu Goru, odnosno njihov nadzor pri uvozu.

VEĆA SIGURNOST PROIZVODA

Članstvo će obezbijediti i veću sigurnost proizvoda na tržištu. Crnogorskim potrošačima biće dostupne detaljne informacije, a radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uskladiće se nadzor pri stavljanju proizvoda na tržište s nadležnim evropskim tijelima. Preuzeta evropska pravila o sastavu, označavanju, sigurnosti, normama i dr. odnose se na regulisanje kvaliteta različitih proizvoda: medicinskih proizvoda i ljekova, telekomunikacionih uređaja, hemijskih proizvoda, deterdženata i vještačkih đubriva, plovnih objekata, čamaca i brodova, zaštitne opreme itd.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKIH TESTIRANJA

Pristupanjem Evropskoj uniji crnogorski proizvođači će izbjeći dvostruka testiranja, u Crnoj Gori i u nekoj od država članica Unije, prilikom plasiranja proizvoda na evropsko tržište, što utiče na smanjenje troškova.

Pristupanjem Evropskoj uniji, certifikati izdati u Crnoj Gori će se priznavati u svim državama članicama i crnogorski proizvodi će na taj način imati slobodan pristup evropskom tržištu.

Uz dalja ulaganja u laboratorije i certifikacijske kuće koje sprovode postupke testiranja i certifikovanja, oni koji ispunjavaju propisane uslove će moći, po pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, slobodno plasirati svoje proizvode, kao i pružati svoje usluge, proizvođačima iz drugih država članica.

VEĆA USKLAĐENOST I KONTROLA KVALITETA

Razvoj unutrašnjeg tržišta Evropske unije, kojem će pristupiti i Crna Gora, podrazumijeva brojna pojednostavljenja, kao npr. lakšu registraciju vozila, plasiranje univerzalnih punjača za različite marke mobilnih telefona koji se očekuju na tržištu itd.

U oblasti nadzora nad tržištem uvodi se veća kontrola kvaliteta proizvoda prilikom njihovog plasiranja na tržište. Potrebno je da ta kontrola bude jednaka kontroli koja se sprovodi na evropskom tržištu. Na taj način, a uz saradnju sa nadležnim institucijama za zaštitu potrošača, će se dodatno otežati stavljanje u promet proizvoda slabijeg kvaliteta, kod kojih nijesu ispoštovani propisi o označavanju proizvoda.

 

nazad na vrh

Poglavlje 1 - Press

Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

07-11-2019

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je danas održan u Briselu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da sastanci pododbora predstavljaju odličnu platformu za razmatranje ostvarenih rezultata, kao i pitanja i izazova u kojima je potreban dodatan angažman, a sve u cilju njihovog efikasnijeg rješavanja i unapređenja stanja u datim oblas...

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Jednoglasno podržali nacrte pregovaračkih pozicija za Poglavlje 1 i Poglavlje 22

16-03-2016

Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su Nacrt pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe i Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Ispunjena tri početna mjerila za otvaranje poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe

14-03-2016

Odbor za evropske integracije organizovao je danas javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti slobode kretanja robe“. Moderator tribine bila je Marija Maja Ćatović, zamjenica predśednika Odbora za evropske integracije, dok je o pravnoj tekovini i sprovođenju obaveza u ovom poglavlju govorila Nina Vujošević, savjetnica predśednika Vlade i šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 1 – Sloboda kretanja robe.

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Održana javna debata o pregovaračkom poglavlju 1- Sloboda kretanja robe

19-11-2014

U Podgorici je danas održana javna debata o pregovaračkom poglavlju 1- Sloboda kretanja robe. Skup je organizovala Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Britanskim savjetom u Crnoj Gori. Na skupu su govorili državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Ijan Viting i šefica Radne grupe Nina Vujošević. ...

Najava: Javna debata o pregovaračkom poglavlju 1- Sloboda kretanja robe

18-11-2014

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Britanskim savjetom, organizuje javnu debatu o pregovaračkom poglavlju 1- Sloboda kretanja robe. Na skupu će govoriti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Ijan Viting i šefica Radne grupe Nina Vujošević.