Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

Poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji zvanično je otvoreno 31. marta 2014. godine.

Pravna tekovina Evropske unije (EU) kojom su definisane smjernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informatičkog društva i audiovizuelne politike dio je 10. pregovaračkog poglavlja - Informatičko društvo i mediji.

Ključna pitanja u okviru elektronskih komunikacija su: širokopojasni pristup, interkonekcija, tržište i analiza tržišta, univerzalne usluge i prava korisnika, pitanja privatnosti, digitalizacija i dr. Ovo poglavlje sadrži pravila koja omogućavaju efikasno funkcionisanje zajedničkog tržišta u području telekomunikacionih usluga i mreža, kao i njihovu promociju, razvoj i širu dostupnost.

Cilj EU je da korisnicima osigura usluge po povoljnim cijenama (telefon, faks, pristup internetu, besplatni hitni pozivi) uz stimulaciju tržišne utakmice i smanjenje dominacije monopola koji se i dalje održavaju za određene usluge (npr. pristup internetu velike brzine).

Usluge informatičkog društva obuhvataju pitanja informacione bezbjednosti, elektronske uprave, elektronskog zdravstva, elektronskog potpisa, elektronske trgovine i dr. Od posebnog značaja su kvalitet i bezbjednost mreže, čime treba stvoriti podlogu za sigurniju komunikaciju i promet usluga, na izgradnju ključne javne infrastrukture za sigurno elektronsko poslovanje na osnovu kvalifikovanog elektronskog potpisa. Cilj EU je da preko Interneta građanima budu dostupni servisi koje pruža državna administracija, da imamo bolju informatičku infrastrukturu, veću konkurenciju, veće investicije, sve škole opremljene računarima i internetom, nastavnike koje u nastavnom programu koriste ICT alate, moderne zdravstvene usluge itd.

Opširnije...

Poglavlje 10 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u novembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šefica radne grupe je Ružica Mišković, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i EU integracije u Ministarstvu javne uprave. Kontakt osoba za radnu grupu je Amina Bajrović Kuč iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 28 članova (20 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 10 - Press

Crna Gora posvećena ispunjavanju završnih mjerila za više poglavlja

18-09-2018

Crna Gora predano radi na ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima koja se odnose na oblasti inovacija, ljudskih resursa, informatičkog društva i socijalne politike. Odlučni smo da zadržimo dobru dinamiku sprovođenja reformi i dostignemo standarde najrazvijenijih zemalja Evrope, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Završena ekspertska misija EU za 10. poglavlje Informatičko društvo i mediji

16-06-2016

U Podgorici je danas održan završni sastanak ekspertske misije EU za 10. poglavlje Informatičko društvo i mediji. Misiju, koja je boravila u Crnoj Gori od 13-17. juna 2016. činili su eksperti iz Evropske komisije i nadležnih institucija Slovenije i Letonije. Tokom petodnevne posjete Crnoj Gori, eksperti su održali više sastanaka s predstavnicima Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstva kulture, Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Agencije za elektronske medije, Agencije za el...

Preuzimanje evropskih propisa i praksi doprinijeće da imamo jeftiniji, brži i sigurniji internet

19-01-2016

U Podgorici je danas, u organizaciji Kancelarije glavnog pregovarača, Delegacije EU u Crnoj Gori, Britanske ambasada Podgorica i Britanskog savjeta u Crnoj Gori, održana javna debata o 10. pregovaračkom poglavlju Informatičko društvo i mediji.

Wireless Montenegro: Ohrabreni smo ocjenom EK o napretku u razvoju informatičkog društva

18-11-2015

Aktivnosti kompanije Wireless Montenegro direktno su doprinijele ocjeni Evropske komisije (EK) da je prošle godine postignut napredak na polju razvoja informatičkog društva u Crnoj Gori, ocijenio je njen izvršni direktor Blažo Šaban.

Crna Gora je najrazvijenije informatičko društvo u regionu

03-06-2015

Crna Gora je već prepoznata kao jedna od vodećih u regionu, ali i šire, kao zemlja koja koristi i koja će još intenzivnije koristiti prednosti modernih tehnologija. U okviru globalnog podizanja informatičke kulture, posebna pažnja se već neko vrijeme posvećuje osnovnim i srednjim školama, gdje su nastavni programi proteklih godina korigovani u smislu povećanja informatičkog obrazovnog nivoa kaže u intervjuu Pobjedi Ružica Mišković, šefica Radne grupe za pregovaračko poglavlje 10 (Informatič...

Mišković: Cilj jedinstveni informacioni prostor

21-02-2015

Jedinstveni infromacioni prostor i stimulisanje razvoja servisa kojim se želi ponuditi siguran prisup online sadržajima, neki su od ciljeva koje Crna Gora treba da postigne na putu evropskih integracija, ocijenila je šef radne grupe za Poglavlje 10, Ružica Mišković. Mišković je u intervjuu agenciji MINA kazala da je osim jedinstvenog infromacionog prostora koji se ogleda u promociji otvorenog i konkurentnog tržišta za informatičko društvo i medije, cilj i nacionalni okvir interoperabilnosti, kroz kompatibilnost i saradnju sistema, procesa i lj...

Crna Gora otvorila poglavlja 7 i 10

31-03-2014

Crna Gora  je na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu otvorila pregovore u dva poglavlja: 7 –Pravo intelektualne svojine i 10- Informatičko društvo i mediji. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 7. i 10. poglavlje Novak Adžić i Ružica Mišković. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, istakao zadovoljstvo što se, nakon otvaranja pregovora u oblasti vladavine prava, pregovarački proces nast...