Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

O čemu se pregovara?

Posljednje tri decenije obilježila je ekspanzija elektronskih komunikacija i digitalizacija društva. U skladu s novim tehnološkim trendovima, Evropska unija razvija nove politike kako bi svim korisnicima i kompanijama obezbijedila jednak i pošten pristup novim digitalnim i elektronskim uslugama. Pravna tekovina EU kojom su definisane smjernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informatičkog društva i audiovizuelne politike predstavlja 10. pregovaračko poglavlje - Informatičko društvo i mediji.

Informatičko društvo obuhvata usluge informatičkog društva i elektronske komunikacije. Pravna tekovina ovog dijela poglavlja doprinosi razvoju informatičkih usluga, stvara preduslove za smanjenje digitalnog jaza i omogućava efikasno funkcionisanje tržišta u skladu s tehnološkim napretkom, obezbjeđuje širokopojasni pristup internetu i ostalim elektronskim uslugama (e-uprava, e-zdravstvo, e-potpis, e-trgovina...), kao i standarde za informacionu bezbjednost. Cilj EU u ovoj oblasti je da korisnicima osigura usluge po povoljnim cijenama (telefon, faks, pristup internetu, besplatni hitni pozivi) uz stimulaciju tržišne utakmice i smanjenje dominacije monopola koji se i dalje održavaju za određene usluge (npr. pristup internetu velike brzine).

Zahvaljujući razvoju i dostupnošću interneta, osim tradicionalnih medija, širi se djelatnost proizvodnje i pružanja AMV usluga i stvaraju se nove vrste digitalnih i elektronskih publikacija i platformi. Pravila pružanja i standardi proizvodnje AVM usluga, način emitovanja, produkcija, promovisanje zajedničkih vrijednosti, kulturni diverzitet, medijska pismenost, pluralizam, zaštita osjetljivih kategorija od neprimjerenih sadržaja su pitanja o kojima pregovoramo u ovoj oblasti poglavlja 10. Imajući u vidu da je sloboda izražavanja postulat svih modernih i demokratskih društava, ovo poglavlje obezbjeđuje standarde slobodnih, nepristrasnih i profesionalnih elektronskih medija.

Podoblasti?

Poglavlje 10 podijeljeno je u tri podoblasti. U oblasti elektronskih komunikacija sadržani su propisi za suzbijanje „digitalnog jaza“, kroz obezbjeđivanje jednakih mogućnosti u pristupu savremenim tehnologijama svih društveno-demografskih grupa. U dijelu usluga informatičkog društva, ovo poglavlje omogućava uspostavljanje, razvoj i bolju iskorišćenost digitalnog tržišta, e-uprave, e-zdravstva, e-potpisa, e-trgovine, dok se kroz propise o audiovizuelnoj medijskoj politici teži obezbijediti slobodna trgovina TV programima, zaštita kulturoloških različitosti, zaštita maloljetnika od neprikladnog TV sadržaja i slično.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje Informatičko društvo i mediji je otvoreno 31. marta 2014. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora u okviru ovog poglavlja ima definisana dva završna mjerila:

1.Crna Gora usklađuje zakonodavstvo s pravnom tekovinom EU u cilju obezbjeđivanja nezavisnosti regulatornog tijela za elektronske komunikacije (EKIP) i s pravnom tekovinom o audiovizuelnim medijskim uslugama.

2. Crna Gora pokazuje da ima dovoljne administrativne kapacitete za sprovođenje pravne tekovine u oblastima elektronskih komunikacija i audiovizuelne politike, uključujući nezavisnost regulatora.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Od otvaranja poglavlja, Crna Gora u kontinuitetu unapređuje zakonodavstvo i prenosi pravnu tekovinu EU u svoj zakonodavni okvir. Većinu obaveza iz poglavlja, a posebno onih definisanih kroz završna mjerila, Crna Gora je već ispunila. Tokom 2017. sprovedena je analiza medijskog sektora u Crnoj Gori ,,Jačanje pravosudne ekpertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)", koja je imala za cilj da doprinese razvoju i sprovođenju medijske politike koja promoviše i omogućava slobodu izražavanja i slobodu medija u Crnoj Gori. Na osnovu analize, Vlada je u januaru 2019. donijela Plan implementacije preporuka sadržanih u Analizi (njih 85), s definisanim konkretnim institucionalnim zaduženjima, mjerama i dinamikom.

Iako određene aktivnosti ne proističu neposredno iz završnih mjerila, ali su zasnovane na međunardnoim i standardima EU, kao i preporukama definisanim u pomenutoj medijskoj analizi, u cilju zatvaranja pregovora u ovom poglavlju pred Crnom Gorom je donošenje paketa medijskih zakona: Zakona o medijima, Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG i Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama. Pored toga, u skladu su pregovaračkim dokumentima i Programom rada Vlade, Crna Gora će do kraja godine donijeti Zakon o elektronskoj upravi i Zakon o elektronskom potpisu i elektronskoj identifikaciji.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

U radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora u oblasti pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji učestvuju sljedeće institucije: Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo ekonomije, Ministarsvo kulture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prosvjete, Agencija za elektronske medije, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama, Radio i Televizija Crne Gore, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Radio-difuzni centar, Unija poslodavaca, Unija slobodnih sindikata, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran, NVO ,,Multimedijal Montenegro'' i NVO ,,Mladiinfo Montenegro''.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Koristi od ovog poglavlja se ogledaju u širokom pristupu internetu (težnja je da se svakome, bez obzira na fizičku udaljenost obezbijedi brzi internet), elektronskim komunikacijama (mobilna i fiksna telefonija), velikom broju elektronskih servisa i usluga u cilju efikasnijih i brže procedure (registracija preduzeća, zakazivanje pregleda, elektronska identifikacija), zaštita maloljetnika od neprikladnih sadržaja, obavezno označavanje koji su programi primjereni za koji uzrast, promovisanje nacionalne i evropske kulturne baštine i slično.

Crna Gora je 2008. uspostavila jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112, s ciljem da se građanima omogući da u svojoj ili zemljama EU u svim hitnim situacijama mogu zatražiti pomoć pozivanjem jednog broja. Građani mogu pozivati s fiksnog i mobilnog telefona u slučajevima potrebe za hitnom medicinskom pomoći, pomoći vatrogasaca, policije i drugih službi zaštite i spašavanja. Broj za hitne slučajeve se koristi uporedo s brojevim ostalih hitnih službi – 122, 123, 124. Poziv na broj je besplatan i dostupan je svakog dana u toku 24 časa.

Na nivou EU ukinute su naknade za roming polovinom 2017. To znači da Evropljani koji putuju u zemlje EU mogu koristiti roming usluge po istim cijenama koje plaćaju u svojoj zemlji. Kad je riječ o trećim zemljama, u aprilu 2019. zemlje Zapadnog Balkana su potpisale Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između zemalja ZB (WB6), koje su počele da važe 1. jula 2019.

 

nazad na vrh

Poglavlje 10 - Press

U Briselu održan Pododbor za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku

02-10-2019

U Briselu je danas završen dvodnevni sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku. Sastanak su otvorili zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus Žimeno i generalna direktorica za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Ljiljana Simović. Prezentovani su rezultati ostvareni nakon prethodnog sastanka Pododbora koji je održan u septembru 2018. u Podogorici u...

Pregovaračka grupa i ambasadori EU na radnom doručku: Očekujemo da EU prepozna rezultate koje ostvar…

22-03-2019

Crna Gora očekuje da Evropska unija u ovogodišnjem izvještaju prepozna napredak koji je država ostvarila na svim poljima i da se, nakon izbora za Evropski parlament, snažnije posveti integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU i njihovim reformskim procesima, poručili su predstavnici Pregovaračke grupe na sastanku sa ambasadorima država članica. Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević, i članovi Pregovaračke grupe danas su na radnom doručku, organizovanom u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, sa ambasadorima država članica EU razgovarali o re...

Očekujem da do jula otvorimo poglavlje 8

21-01-2019

Jedna od najvažnijih obaveza koja nas očekuje u ovoj godini i na šta smo fokusirani je otvaranje poglavlja 8 Konkurencija. Naše očekivanje da ove godine otvorimo ovo poglavlje je realno i ja se nadam da će se to desiti već tokom rumunskog predsjedavanja EU, rekao je za Pobjedu glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević. Drljević je kazao da je prethodna godina bila veoma intenzivna kada su u pitanju pregovori sa EU, te da je uspostavljena nova struktura za vođenje procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i formirana Kancelarija za evrop...

Crna Gora posvećena ispunjavanju završnih mjerila za više poglavlja

18-09-2018

Crna Gora predano radi na ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima koja se odnose na oblasti inovacija, ljudskih resursa, informatičkog društva i socijalne politike. Odlučni smo da zadržimo dobru dinamiku sprovođenja reformi i dostignemo standarde najrazvijenijih zemalja Evrope, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Završena ekspertska misija EU za 10. poglavlje Informatičko društvo i mediji

16-06-2016

U Podgorici je danas održan završni sastanak ekspertske misije EU za 10. poglavlje Informatičko društvo i mediji. Misiju, koja je boravila u Crnoj Gori od 13-17. juna 2016. činili su eksperti iz Evropske komisije i nadležnih institucija Slovenije i Letonije. Tokom petodnevne posjete Crnoj Gori, eksperti su održali više sastanaka s predstavnicima Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstva kulture, Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Agencije za elektronske medije, Agencije za el...

Preuzimanje evropskih propisa i praksi doprinijeće da imamo jeftiniji, brži i sigurniji internet

19-01-2016

U Podgorici je danas, u organizaciji Kancelarije glavnog pregovarača, Delegacije EU u Crnoj Gori, Britanske ambasada Podgorica i Britanskog savjeta u Crnoj Gori, održana javna debata o 10. pregovaračkom poglavlju Informatičko društvo i mediji.

Wireless Montenegro: Ohrabreni smo ocjenom EK o napretku u razvoju informatičkog društva

18-11-2015

Aktivnosti kompanije Wireless Montenegro direktno su doprinijele ocjeni Evropske komisije (EK) da je prošle godine postignut napredak na polju razvoja informatičkog društva u Crnoj Gori, ocijenio je njen izvršni direktor Blažo Šaban.

Crna Gora je najrazvijenije informatičko društvo u regionu

03-06-2015

Crna Gora je već prepoznata kao jedna od vodećih u regionu, ali i šire, kao zemlja koja koristi i koja će još intenzivnije koristiti prednosti modernih tehnologija. U okviru globalnog podizanja informatičke kulture, posebna pažnja se već neko vrijeme posvećuje osnovnim i srednjim školama, gdje su nastavni programi proteklih godina korigovani u smislu povećanja informatičkog obrazovnog nivoa kaže u intervjuu Pobjedi Ružica Mišković, šefica Radne grupe za pregovaračko poglavlje 10 (Informatič...

Mišković: Cilj jedinstveni informacioni prostor

21-02-2015

Jedinstveni infromacioni prostor i stimulisanje razvoja servisa kojim se želi ponuditi siguran prisup online sadržajima, neki su od ciljeva koje Crna Gora treba da postigne na putu evropskih integracija, ocijenila je šef radne grupe za Poglavlje 10, Ružica Mišković. Mišković je u intervjuu agenciji MINA kazala da je osim jedinstvenog infromacionog prostora koji se ogleda u promociji otvorenog i konkurentnog tržišta za informatičko društvo i medije, cilj i nacionalni okvir interoperabilnosti, kroz kompatibilnost i saradnju sistema, procesa i lj...

Crna Gora otvorila poglavlja 7 i 10

31-03-2014

Crna Gora  je na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu otvorila pregovore u dva poglavlja: 7 –Pravo intelektualne svojine i 10- Informatičko društvo i mediji. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 7. i 10. poglavlje Novak Adžić i Ružica Mišković. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, istakao zadovoljstvo što se, nakon otvaranja pregovora u oblasti vladavine prava, pregovarački proces nast...