Menu
legendica

Radna grupa 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Ime Pozicija Telefon Institucija
Radana Damjanović Pregovarač Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Zorka Prljević Šef Radne grupe Fitosanitarna uprava
Granica Kovačević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Aleksandra Martinović Član RG Univerzitet Donja Gorica
Bekim Hadžajlić Član RG Mesopromet doo
Biljana Blečić<