Menu
legendica

Radna grupa 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Ime Pozicija Telefon Institucija
Miloš Palibrk Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Vesna Radusinović Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Božidarka Rakočević Član RG Institut za javno zdravlje Crne Gore
Jelena Rešetar Član RG Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO
Lidija Rmuš Član RG Privredna komora Crne Gore
Jelena Vračar Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove