Menu
legendica

Radna grupa 13 - Ribarstvo

Ime Pozicija Telefon Institucija
Radana Damjanović Pregovarač Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Slavica Pavlović Šef Radne grupe Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Granica Kovačević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
dr Ana Pešič Član RG Institut za biologiju mora - Kotor
dr Milica Mandić Član RG Institut za biologiju mora - Kotor
dr Olivera Marković Član RG Institut za biologiju mora - Kotor
dr Mirko Đurović Član RG Institut za biologiju mora - Kotor
Zdravko Ikica Član RG Institut za biologiju mora - Kotor
Nikola Milosavljević Član RG Investiciono - razvojni fond Crne Gore
Vladan Radonjić Član RG Uprava pomorske sigurnosti - Bar
Aleksandra Ivanović Član RG Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom
Marko Kise Član RG NVO- Udruženje profesionalnih ribara na moru Crne Gore
Silvio Tonsati Član RG NVO-Udruženje profesionalnih ribara na moru Crne Gore "Škver"
Dragoljub Bajković Član RG NVO-Udruzenje profesionalnih ribara Bara
Boško Ivanović Član RG NVO-Udrženje profesionalnih ribara Južni Jadran" - Bar
Ljubo Kočović Član RG Montenegro biznis alijansa
Srđan Dragomanović Član RG Zajednica opština Crne Gore
Sunčica Boljević Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Milena Krasić Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Kristina Lapčević Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja