Menu
legendica

Radna grupa 15 - Energetika

Ime Pozicija Telefon Institucija
Nikola Vujović Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Marko Radulović Šef Radne grupe Ministarstvo ekonomije
Andrej Orlandić Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Vladimir Čurović Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Radmila Damjanović Član RG Ministarstvo ekonomije
Tamara Đurović Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Gojko Joksimović Član RG Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
Goran Kovačević Član RG NVO PRONA Fondacija za promovisanje nauke
Petar Krivokapić Član RG NVO Zeleno srce
Jakša Riger Član RG Regulatorna agencija za energetiku
Sreten Škuletić Član RG Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
Ivan Bulatović Član RG Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Dejan Drašković Član RG Berza električne energije
Aleksandra Jablan Član RG Montenegro Bonus DOO Cetinje
Biljana Jestrović Član RG Ministarstvo ekonomije
Darko Krivokapić Član RG Elektroprivreda Crne Gore
Božidar Pavlović Član RG Ministarstvo ekonomije
mr Dražen Petrović Član RG Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Milan Radović Član RG Crnogorski operator tržišta električne energije
Zoran Vulević Član RG Montenegro Biznis Alijansa