Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 15. Energetika

Poglavlje 15. Energetika

O čemu se pregovara?

Energetika je tradicionalno jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije, pa u skladu sa tim upravljanje energetskim sektorom predstavlja posebno važnu oblast djelovanja njenih institucija. Postoje brojni razlozi zbog kojih se smatra da energetika ima značajan uticaj na sve druge sektore privrede i društva u Evropskoj uniji. Evropska unija je u cjelini zavisna od uvoza energije i ta zavisnost skoro kontinuirano raste. S obzirom da energetska politika svake zemlje ima višestruki uticaj na ekonomiju, tržište, javno zdravlje i životnu sredinu, odgovarajućim strateškim opredjeljenjima u ovoj oblasti treba obezbijediti ekonomski i ukupni razvoj društva.

Uz turizam i poljoprivredu, energetika predstavlja prioritetnu oblast nacionalnih razvojnih planova Crne Gore. Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije u ovom poglavlju potpomognuto je članstvom Crne Gore u Energetskoj zajednici, jer pravni okvir Sporazuma o formiranju Energetske zajednice čini, pored ostalog, pravna tekovina Evropske unije koja se odnosi na električnu energiju, gas, obnovljive izvore energije, strateške rezerve naftnih derivata, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.

Podoblasti?

Pravna tekovina Evropske unije u ovom poglavlju sastoji se od sljedećih podoblasti:

  • Električna energija
  • Ugljovodonici
  • Gas
  • Obnovljivi izvori energije
  • Energetska efikasnost
  • Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 15 – Energetika otvoreno je na Međuvladinoj konferenciji održanoj 21. decembra 2015. godine u Briselu.

Početna mjerila?

Crna Gora je u okviru pregovaračkog poglavlja 15 imala jedno početno mjerilo, koje je ispunila 23. aprila 2015. godine.

1. Predstavljanje detaljnog akcionog plana za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU koja se odnosi na obavezne 90-odnevne rezerve nafte ili naftnih derivata, uspostavljanje centralnog tijela za obavezne rezerve nafte i unapređenje skladišnih kapaciteta.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru pregovaračkog poglavlja 15, Crna Gora ima obavezu da ispuni sljedeća završna mjerila:

1. Crna Gora da završi zakonodavno usklađivanje s pravnom tekovinom o obaveznim naftnim rezervama, uspostavi administrativnu strukturu za upravljanje naftnim rezervama i započne s uspostavljanjem rezervi u skladu s Akcionim planom.

2. Crna Gora da se uskladi s pravnom tekovinom o unutrašnjem energetskom tržištu, uključujući razdvajanje svih energetskih subjekata u skladu s nekim od modela definisanih pravnom tekovinom.

3. Crna Gora da se uskladi s pravnom tekovinom o energetskoj efikasnosti.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U narednom periodu napori će biti usmjereni na intenziviranje aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila, kao i ka dostizanju ciljeva energetske politike Evropske unije koji se odnose na sigurnost snabdijevanja energijom, održivost i konkurentnost.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 15, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva ekonomije, dok se kontakt osoba za Radnu grupu bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva ekonomije, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija i organizacija: Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Unija poslodavaca Crne Gore, Berza električne energije DOO, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Montenegro Bonus DOO, Elektrotehnički fakultet, NVO PRONA – Fondacija za promovisanje nauke, Elektroprivreda Crne Gore AD, NVO Zeleno srce, Uprava za inspekcijske poslove, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO, Crnogorski operator tržišta električne energije DOO, Montenegro Biznis Alijansa i Regulatorna agencija za energetiku.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Primjena evropskih propisa iz ove oblasti donijeće značajne koristi za građane Crne Gore i društvo u cjelini, a ušteda energije, povoljnije cijene energije i viši nivo kvaliteta usluga za krajnje korisnike, samo su neke od prednosti usklađivanja sa propisima iz ovog poglavlja. Pored navedenog, pristupanjem Evropskoj uniji, Crna Gora će obezbijediti veću sigurnost snabdijevanja energijom, kroz privlačenje investicija u energetski sektor, povećanje korišćenja obnovljive energije i razvijanje tržišne konkurencije, uz unaprijeđenje zaštite životne sredine. Preko tijela Energetske zajednice kontinuirano se prati stepen usklađenosti propisa Crne Gore iz oblasti energetike s pravnom tekovinom Evropske unije. Kako energetski sektor predstavlja jednu od strateških grana crnogorske ekonomije, a imajući u vidu koristi koje dobijamo usklađivanjem s evropskim propisima i standardima, reforme u ovom sektoru i uključivanje u regionalno i evropsko energetsko tržište ostaju prioritet naše zemlje.

nazad na vrh

Poglavlje 15 - Press

U Briselu održan jedanaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionaln…

28-06-2018

U Briselu je danas održan jedanaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku između Crne Gore i Evropske komisije.Na sastanku je razmatran ostvareni napredak u oblastima klimatskih promjena, životne sredine, energetike, regionalne politike i saobraćaja. Predstavnici crnogorskih institucija su predstavili ostvarene rezultate, tekuće aktivnosti i planirane mjere, i s kolegama iz Evropske komisije razmijenili mišljenja u vezi s budućim izazovima, najboljim i najefikasnijim rješenjima u pogledu sprovođenja...

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za člana/cu za učešće u Rad…

06-03-2018

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), a u vezi s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG“, broj 9/12, 15/14 i 19/17) i odlukama o obrazovanju radnih grupa za pripremu pregovora za pregovaračka poglavlja, Ministarstvo evropskih poslova upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijamaza predlaganje tri predstavnika/ce za člana/cu za učešće u Radnoj grupi za pripremu i...

Saradnja država Zapadnog Balkana značajna za pregovarački proces i napredovanje prema EU

11-05-2016

U Baru je 10. i 11. maja 2016. održan drugi sastanak Zajedničkog odbora između vlada Crne Gore i Republike Makedonije koji je uspostavljen u skladu sa obostranim obavezama iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Sastanak je, u ime Crne Gore, otvorio državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a sa makedonske strane državni sekretar za evropska pitanja Ana Blažeska.

Šta nam donosi primjena evropskih propisa iz Energetike: Ušteda energije, povoljnije cijene...

25-03-2016

Crna Gora je 21. XII 2015. na Sedmoj međuvladinoj konferenciji na ministarskom nivou održanoj u Briselu otvorila pregovaračko poglavlje 15 – Energetika.

Đurović: Napredak u poglavljima 14 i 15 doprinijeće i razvoju regiona

22-12-2015

Bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović u izjavi za Antenu M kazala je da napredak u poglavljima 14 i 15 neće donijeti dobro samo crnogorskim građanima, već i regionu.

Pogledajte kako EU podržava razvoj saobraćajne infrastrukture u Crnoj Gori

21-12-2015

Crna Gora je otvorila još dva nova poglavlja – 14. Saobraćajna politika i 15. Energetika. Pogledajte kako EU podržava razvoj saobraćajne infrastrukture u Crnoj Gori.

Pejović: Poglavlja 14 i 15 za bolji kvalitet usluga

21-12-2015

Primjena evropskih propisa iz poglavlja 14 i 15, koja je Crna Gora otvorila danas u Briselu, doprinijeće, između ostalog, boljem kvalitetu usluga u oblastima saobraćaja i energetike, ocijenio je državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač, Aleksandar Andrija Pejović.

Crna Gora otvorila pregovore u poglavljima 14 i 15, Lukšić: Rezultat odlučnih reformi i aktivnosti

21-12-2015

Crna Gora je na danas održanom, sedmom sastanaku na ministarskom nivou Konferencije o pristupanju Crne Gore EU, otvorila pregovore u poglavljima 14 – Saobraćajna politika i 15 – Energetika.

Otvaranje poglavlja 14 i 15

18-12-2015

Crna Gora će u ponedjeljak, 21. decembra na Međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu, otvoriti pregovore u poglavljima 14-Saobraćajna politika i 15- Energetika.

Otvaranje poglavlja 14 i 15

18-12-2015

Crna Gora će u ponedjeljak, 21. decembra na Međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu, otvoriti pregovore u poglavljima 14-Saobraćajna politika i 15- Energetika. Državnu delegaciju Crne Gore, na Međuvladinoj konferenciji, predvodiće potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, a u delegaciji će biti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, generalna direktorica za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije i šefica rad...

Živković: Ostvaren napredak u obasti energetike, pregovori mogu da počnu

26-10-2015

Crna Gora je ostvarila izuzetan napredak u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike, pri čemu su se stekli uslovi za otvaranje pregovora, saopštila je vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve, Angelina Živković.

Pozitivna mišljenja o nacrtima pregovaračkih pozicija i izvještajima o pregovaračkim poglavljima

10-07-2015

Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, jednoglasno su data pozitivna mišljenja o nacrtima pregovаrаčkih pozicija Crne Gore zа Međuvlаdinu konferenciju o pristupаnju Crne Gore Evropskoj uniji zа poglаvlja 15 – Energetikа i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Zajedno sa pregovaračima za data poglavlja, nacrte pozicija predstavio je ambasador Aleksandar Andrija Pejović.

Crna Gora ispunila početna mjerila za otvaranje pregovora u poglavljima 15 i 19

03-07-2015

Odbor za evropske integracije organizovao je danas javnu tribinu na temu „Zakonodavstvo Crne Gore i EU u poglavljima 15 – Energetika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje“, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.

Odbor za evropske integracije organizuje javnu tribinu na temu „Zakonodavstvo Crne Gore i EU u pogla…

30-06-2015

Odbor za evropske integracije organizovaće javnu tribinu na temu „Zakonodavstvo Crne Gore i EU u poglavljima 15 – Energetika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje“, u petak, 3. jula sa početkom u 13.30 časova. Javna tribina će se održati u Plavoj sali Skupštine Crne Gore. Dobra praksa bližeg informisanja građana o pregovaračkim poglavljima nastavlja se organizovanjem i ove tribine, na kojoj će zainteresovana javnost i stručnjaci iz oblasti energetike i socijalne politike imati priliku da predstave svoj...

Crna Gora napravila značajan napredak u ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o Energetskoj zajednici

23-03-2015

Crna Gora je napravila značajan napredak u ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o Energetskoj zajednici bez obzira na zahtjeve koje je postavila Evropska unija, smatra šef Sektora za politiku, evropske integracije i privredu u Delegaciji EU u Podgorici, Alberto Kamarata. On je kazao da je zadovoljan što danas sve više ljudi razgovara o energetici, koja je sa turizmom i poljoprivredom prioritetna oblast za crnogorske nacionalne, razvojne planove. Kamarata je podsjetio da su ključni principi EU energetske politike konkurencija...