Menu
legendica

Radna grupa 17 - Ekonomska i monetarna politika

Ime Pozicija Telefon Institucija
dr Nikola Fabris Pregovarač Centralna banka Crne Gore
Milica Kilibarda Šef Radne grupe Centralna banka Crne Gore
Aleksandar Nikčević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Lidija Beratović Član RG Centralna banka Crne Gore
Valentina Ivanović Član RG Centralna banka Crne Gore
Nađa Marović Član RG Centralna banka Crne Gore
Darka Tomčić Član RG Centralna banka Crne Gore
Bojana Bošković Član RG Ministarstvo finansija
Iva Vuković Član RG Ministarstvo finansija
Marija Popović Član RG Ministarstvo finansija
Ana Rašović Član RG Uprava policije
Ivan Saveljić Član RG Privredna komora Crne Gore
Milenko Popović Član RG Univerzitet Mediteran
Aleksandar Đuričković Član RG Komisija za tržište kapitala
Ivana Šaranović Jovićević Član RG Agencija za nadzor osiguranja
Snežana Bogojević Član RG Zavod za statistiku Monstat
Andrija Jovović Član RG Centralna banka Crne Gore
Milena Milović Član RG Ministarstvo finansija
Katarina Živković Član RG Ministarstvo finansija