Menu
legendica

Radna grupa 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Ime Pozicija Telefon Institucija
Ljiljana Simović Pregovarač Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Zoran Ratković Šef Radne grupe Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Sanja Vujošević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Anita Bilafer Mihaljević Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Zdenka Burzan Član RG Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Nataša Vukašinović Član RG Socijalni savjet
Biljana Krstajić Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Goran Macanović Član RG NVO Udruženje mladih sa hendikepom
Angelina Međedović Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Ivana Mihajlović Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Jovo Pajović Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ranka Pavićević Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Zlatko Popović Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Lidija Radović Član RG Ministarstvo ekonomije
Marija Ružić Stajović Član RG NVO Juventas
Ivana Tanjević Član RG Zavod za statistiku Monstat
Danijela Šuković Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Irena Joksimović Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Tamara Milić Član RG Ministarstvo prosvjete
Nataša Žugić Član RG Ministarstvo zdravlja