Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 2. Sloboda kretanja radnika

Sloboda kretanja radnika se svrstava među temeljne principe Evropske unije i jedno je od četiri slobode unutrašnjeg tržišta. Slobodno kretanje radnika je povezano s nizom pitanja, kao što su sloboda kretanja i boravka tokom zaposlenja u drugoj državi članici, kao i sa svim granama socijalnog osiguranja (penzijsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i pravo na porodična primanja).

Pregovaračko poglavlje 2. Sloboda kretanja radnika obuhvata oblasti: pristup tržištu rada, EURES, koordinacije sistema socijalne sigurnosti i Evropske kartice zdravstvenog osiguranja.

Prema odredbama pravne tekovine EU, radnik koji se seli u drugu državu članicu ima određena prava.

Opširnije...

Poglavlje 2 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Ljiljana Simović, direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, šef radne grupe je Vukica Jelić, direktorica Zavoda za zapošljavanje. Sekretar radne grupe je Melita Rastoder iz MVPEI. Radnu grupu čine 33 člana (18 iz državnih institucija i 15 iz civilnog sektora).

Prema odredbama pravnih propisa Evropske unije, radnik koji se seli u drugu državu članicu ima određena prava. Ta prava znače: pravo na rad bez radne dozvole (osim radnika iz novih država članica koje su obuhvaćene prelaznim periodom), jednakost postupanja u zapošljavanju kao s državljanima članice u kojoj se rad obavlja, pravo na jednaku socijalnu sigurnost kakvu imaju i državljani članice u kojoj se radnik zapošljava, pravo članova porodice da se pridruže radniku i da primaju porodičnu naknadu, potpuna koordinacija sistema socijalne sigurnosti (pravo na penziju i doprinosi za socijalnu sigurnost) i uzajamno priznavanje kvalifikacija.

Opširnije...

Poglavlje 2 - Press

Primjetan napredak u oblasti socijalne politike

23-04-2015

Primjetan napredak u oblasti socijalne politike

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević susrela se sa Dirk Langeom, šefom Jedinice Generalnog direktorata za proširenje i njegovim saradnicima. Gospodin Lange je čestitao ministarki stupanje na novu funkciju i poželio joj uspješan rad.