Menu
legendica

Radna grupa 2 - Sloboda kretanja radnika

Ime Pozicija Telefon Institucija
Ljiljana Simović Pregovarač Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Vukica Jelić Šef Radne grupe Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Sanja Vujošević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Gordana Vukčević Član RG Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Mirjana Đuranović Član RG Ministarstvo zdravlja
Rumica Kostić Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Ana Leković Član RG Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Aleksa Marojević Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Vjera Medojević Član RG Fond za zdravstveno osiguranje
Radomir Milić Član RG Savez sindikata Crne Gore
Ljubica Nikolić Član RG Savez sindikata Crne Gore
Jovo Pajović Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Stanimirka Radošević Član RG Savez sindikata Crne Gore
Darka Džabasan Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Edina Dešić Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Stanica Dragaš Član RG Savez sindikata Crne Gore
Milan Dragić Član RG Montenegro Biznis Alijansa
Bojana Lakićević - Đuranović Član RG Univerzitet Crne Gore
Vesna Gajević Član RG Ministarstvo prosvjete
Tamara Ivković Član RG Ministarstvo finansija