Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 20. Preduzetništvo i industrijska politika

Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine.

Utvrđivanjem opštih ekonomskih i političkih principa, preduzetništvo i industrijska politika EU ima za cilj da promoviše stvaranje konkurentnosti u cilju unapređenja preduzetničkih politika i industrijskih strategija. One su usmjerene na ubrzavanje strukturnih prilagođavanja, podsticanje stvaranja pogodnog poslovnog okruženja, domaćih i direktnih stranih ulaganja, promovisanje razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP), preduzetništva i inovacija.

Crna Gora će, u okviru ovog poglavlja, pregovarati po sljedećim oblastima: industrijska politika, mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzetničke politike, inovacijska politika, program Zajednice, bankarstvo i finansije, turistička industrija, vazdušna i pomorska industrija, građevinarstvo, drvna industrija, čelik, metali i druge sirovine.

KAKVE NAM SE MOGUĆNOSTI OTVARAJU?

Razvoj konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva je prioritet Evropske unije. Evropski propisi i fondovi daju okvir i mogućnost za stvaranje konkurentne privrede u uslovima globalizacije, demografskih promjena i potrebe za održivim razvojem.

Mala i srednja preduzeća, kao najvažniji pokretač industrijskog rasta, ekonomskog napretka i novog zapošljavanja, uz pojačanu finansijsku podršku EU, usmjeravaće se u pravcu jačanja konkurentnosti, uvođenje inovacija i savremenih informacionih tehnologija. Posebno se podstiče preduzetništvo mladih, početnika u biznisu, osoba s invaliditetom i žena, kao i ulaganje u energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i međunarodnih normi.

Daljim napretkom u ovoj oblasti, koji se u direktnijoj vezi s razvojem industrije, kroz jasno definisanu industrijsku poliku, razvoj strateških industrijskih sektora i politiku podsticanja razvoja malog i srednjeg preduzetništva, stvaraju uslovi za razvoj modernog društva, jake tržišne ekonomije i inovativne privrede.

Opširnije...

Poglavlje 20 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, šefica radne grupe je Maja Jokanović, načelnica u Direktoratu za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 26 članova (18 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 20 - Press

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Filipović: Uvjeriti EK da Crna Gora ima jasnu viziju o kretanju i razvoju industrije

19-07-2015

Crnogorski pregovarački tim, u pristupnim pregovorima, ima kompleksan zadatak da uvjeri Evropsku komisiju da Crna Gora ima jasnu viziju o tome kako će se kretati i razvijati njena industrija, ocijenila je potpredsjednca Privredne komore, Ljiljana Filipović.