Menu
legendica

Radna grupa 20 - Preduzetništvo i industrijska politika

Ime Pozicija Telefon Institucija
Goran Nikolić Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Maja Jokanović Šef Radne grupe Ministarstvo ekonomije
Andrijana Čanović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Marinko Aleksić Član RG Ministarstvo odbrane
Nataša Batrićević Član RG Ministarstvo ekonomije
Olivera Brajović Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Željko Burić Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Nebojša Đuranović Član RG Inženjerska komora Crne Gore
Milorad Jovović Član RG Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore
Svetlana Jovović Član RG Savez sindikata Crne Gore
Anita Mitrović Milić Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Ranka Pavićević Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Dragana Radević Član RG Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj
Mašan Raičević Član RG Zavod za statistiku Monstat
Bojan Rovčanin Član RG Centralna banka Crne Gore
Jelena Ulić Član RG Skupština Crne Gore
Jelena Jovetić Član RG Ministarstvo finansija
Tatjana Vujošević Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Marijeta Barjaktarović-Lanzardi Član RG Ministarstvo nauke
Ljiljana Belada Član RG Ministarstvo ekonomije