Menu
legendica

Radna grupa 21 - Trans-evropske mreže

Ime Pozicija Telefon Institucija
Angelina Živković Pregovarač Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Milan Banković Šef Radne grupe Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Andrej Orlandić Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Radmila Damjanović Član RG Ministarstvo ekonomije
Ivan Jovetić Član RG NVO Centar za evropsko obrazovanje
Miroslav Mašić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Andrej Mihailovic Član RG Monteput d.o.o
Marko Vujačić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Ljubinka Ivanović Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Miroslav Kukavičić Član RG Direkcija za željeznice
Emina Mujević - Kara Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva