Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Regionalna politika Evropske unije podrazumijeva finansijsku podršku državama članicama i regionima kroz sprovođeje projekata čiji je cilj jačanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije, s posebnim usmjerenjem na: (1) smanjivanje razlika između regiona EU u cilju jačanja ekonomske i društvene kohezije; (2) jačanje regionalne konkurentnosti s ciljem da Unija, kao cijelina, ostane konkurentna na svjetskim tržištima i (3)evropsku teritorijalnu saradnju s ciljem promocije saradnje između regiona EU. Ovo poglavlje sadrži okvirne propise koji definišu pravila za pripremu i odobravanje operativnih programa čije se sprovođenje finansira iz Evropskih strukturnih i investicijskih fondova (fondovi ESI).

Opširnije...

Poglavlje 22 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u oktobru 2012, i nakon zančajnih izmjena sastava ponovo formirana u novembru 2015. Pregovaračica za ovo poglavlje je Ivana Glišević Đurović zamjenica glavnog pregovarača- nacionalna koordinatorka za IPA, šefica radne grupe je Ivana Vujošević, predstavnica Kancelarije za evropske integracije. Kontakt osoba za radnu grupu je Bojan Vujović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 23 člana (18 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 22 - Press

Članstvo u EU donosi više sredstava za projekte

29-10-2018

Fondovi koji su na raspolaganju državama nakon članstva u Evropskoj uniji omogućiće Crnoj Gori da za projekte iskoristi sredstva koja su šest do osam puta veća od iznosa godišnjeg izdvajanja iz IPA fondova tokom pretpristupnog perioda, poručeno je na Seminaru o pregovaračkom procesu u okviru poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Kancelarija za evropske integracije organizovala je dvodnevni seminar s ciljem unapređenja saradnje i efikasnosti u okviru Radne grupe za poglavlje 22, ali i kako bi širila svijest...

U Briselu održan jedanaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionaln…

28-06-2018

U Briselu je danas održan jedanaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku između Crne Gore i Evropske komisije.Na sastanku je razmatran ostvareni napredak u oblastima klimatskih promjena, životne sredine, energetike, regionalne politike i saobraćaja. Predstavnici crnogorskih institucija su predstavili ostvarene rezultate, tekuće aktivnosti i planirane mjere, i s kolegama iz Evropske komisije razmijenili mišljenja u vezi s budućim izazovima, najboljim i najefikasnijim rješenjima u pogledu sprovođenja...

Jednoglasno podržali nacrte pregovaračkih pozicija za Poglavlje 1 i Poglavlje 22

16-03-2016

Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su Nacrt pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe i Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

ESI fondovi će postati ključni izvor finansiranja cjelokupne razvojne politike Crne Gore

26-02-2016

U Podgorici je, u okviru priprema za vođenje pregovora u pregovaračkom poglavlju 22- Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, održana dvodnevna radionica pod nazivom ,,Najbolje prakse u sprovođenju instrumenata kohezione politike EU“. Radionica, koja je organizovana uz podršku instrumenta Tajeks, okupila je predstavnike institucija koje su uključene u pregovarački proces za 22. poglavlje, civilnog sektora i lokalnih samouprava.

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou važno za napredak društva u cjelini

03-11-2015

Na Cetinju je danas održana peta sjednica Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i komiteta regiona EU. Učesnici skupa su razmijenili mišljenje i iskustvo iz upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou, kao i po pitanju postojeće i buduće međuregionalne i transnacionalne saradnje.

Sprovođenjem razvojnih programa na lokalnom nivou do prevazilaženja regionalnih razlika

02-10-2015

Državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović učestvovao je 1. oktobra u Tbilsiju na Međunarodnoj konferenciji o prevazilaženju regionalnih razlika. Skup je organizovalo Ministarstvo regionalnog razvoja i infrastrukture Gruzije, a učestvovali su visoki zvaničnici, ministri i državni sekretari i stručnjaci u oblasti regionalnog razvoja i upravljanja fondovima EU, država članica EU i zemalja koje su u procesu pristupanja Uniji, predstavnici institucija EU, kao i država iz Istočnog p...

Iz tri fonda na raspolaganju 200 miliona eura za pregovaračko poglavlje 22

08-06-2015

Crnoj Gori će, kada postane članica Evropske unije, biti na raspolaganju 200 miliona eura godišnje iz tri fonda u okviru pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Šef Radne grupe za to poglavlje, Ivana Petričević, kazala je da ne postoji mogućnost da ovi fondovi nadomjeste nacionalni budžet. „Za svaki projekat koji bude finansiran iz ovih fondova mora se osigurati nacionalno kofinansiranje. Evropski strukturni investicioni fondovi zahtijevaju sedmogodišnje progra...

Javna debata o 22. poglavlju Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

05-06-2015

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Delegacijom Evropske unije i Britanskim savjetom, organizuje javnu debatu o 22. pregovaračkom poglavlju Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Na skupu će govoriti glavni pregovarač i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović, britanski ambasador u Crnoj Gori Ijan Robert Viting, generalna direktorica za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i ...

Crna Gora uspješno sprovodi reforme u pravcu otvaranja 22. poglavlja

16-04-2015

Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović razgovarao je danas u Briselu sa zamjenikom generalnog direktora za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije Normundsom Popensom. Sagovornici su razmijenili mišljenje o izradi akcionog plana za ispunjavanje zahtjeva EU u oblasti kohezivne politike. Naročito je naglašen značaj ispunjavanja evropskih standarda u ovoj oblasti, kako bi Crna Gora, nakon pristupanja EU, mogla što uspješnije iskoristiti strukturne fondo...

U Briselu održan VII sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i klimatske promje…

09-10-2014

Briselu, 7. i 8. oktobra, održan je VII sastanak Pododbora za oblast saobraćaja, energetike, životne sredine i regionalne politike između Crne Gore i Evropske komisije. Sastankom je predsjedavala generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ivana Vojinović , dok je predsjedavajući ispred Evropske komisije bio zamjenik šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje, Tomas Haglajtner. Delegaciju Evropske komisije činili su predstavnici Generalnih direktorata...