Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava

Poglavlje 23 –  Pravosuđe i temeljna prava zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine.

Evropski Savjet je 29. VI 2012. potvrdio odluku Savjeta opštih poslova od 26. VI 2012. o otvaranju pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Prva Međuvladina konferencija između Crne Gore i EU, takođe, je održana 29. VI 2012. i njome je zvanično otvoren proces pregovora.

Crna Gora je prva zemlja kandidat na koju se primjenjuje novi pristup u pregovorima, koji podrazumijeva da se poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost, otvaraju na početku pregovora i ostaju otvorena do zatvaranja svih ostalih poglavlja. U slučaju zastoja u ostvarivanju napretka u navedenim poglavljima, može doći do blokiranja daljeg napretka u svim ostalim.

Crna Gora je prva zemlja koja je prije zvaničnog otvaranja pregovora održala analitički pregled za poglavlja 23 i 24. Eksplanatorni analitički pregled za 23. poglavlje 2 održan je 26. i 27. III 2012., dok je bilateralni održan 30. i 31. V 2012.

Pored potrebe za potpunim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, neophodno je da Crna Gora ostvari vidljive i mjerljive rezultate u primjeni tih zakona. Nezavisno, depolitizovano i efikasno pravosuđe je preduslov da jedna zemlja može imati potpunu vladavinu prava. Borba protiv korupcije je u fokusu svih zemalja članica EU, pa će Crna Gora morati da pokaže sposobnost da efikasno sprovodi donijete zakone, kako u prevenciji korupcije, tako i u njenoj represiji. Po pitanju temeljnih prava, očekuje se da zemlja kandidat za članstvo u EU pokaže sposobnost garantovanja svih temeljnih prava, kao i da bude spremna da pruži zaštitu u slučaju njihovog kršenja. Svaki napredak u ovom poglavlju djeluje na jačanje pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosudni sistem, kao i na podizanje svijesti svih građana o poštovanju i ostvarivanju temeljnih prava.

Opširnije...

Poglavlje 23 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u martu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Snežana Radović, generalna direktorica za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, šef radne grupe Marijana Laković Drašković, pomoćnica ministra pravde. Sekretar radne grupe je Violeta Berišaj iz MVPEI. Radnu grupu čini 47 članova (41 iz državnih institucija i 6 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje pravne tekovine se sastoji iz oblasti pravosuđa, antikorupcije, temeljnih prava i prava građana EU. Pored potrebe za potpunim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, potrebno je da zemlja kandidat ostvaruje vidljive i mjerljive rezultate u primjeni tih zakona. Nezavisno, depolitizovano i efikasno pravosuđe preduslov je da jedna zemlja može uživati punu vladavinu prava.

Opširnije...

Poglavlje 23 - Press

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Lista kandidata/kandidatkinja NVO-a za člana/icu Radne grupe za 23. poglavlje - Pravosuđe i temeljna…

17-02-2017

Na osnovu Javnog poziva koji je Ministarstvo evropskih poslova objavilo 6. februara 2017. godine, za predlaganje predstavnika NVO-a za učešće u radnim grupama za pripremu pregovora o poglavljima 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PREDLOŽENIH ZA ČL...

Javni poziv nevladinim organizacijama

06-02-2017

Ministarstvo evropskih poslova upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za učešće u radnim grupama za pripremu pregovora o poglavljima 23. Temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost. Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Završena ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

03-02-2017

Završena ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

U Podgorici je danas održan završni sastanak ekspertske misije EK o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja je boravila u Crnoj Gori od 30. januara. Tokom posjete Crnoj Gori, nezavisni eksperti iz Italije i Belgije imali su sastanke s predstavnicima Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Državnog tužilaštva i sudstva, Uprave za imovinu, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Agencije za sprječavanje korupcije, Centrom za obuku u sudstvu i Državnom tužil...

Ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

27-01-2017

Crnu Goru će u periodu od 30. januara do 3. februara 2017. posjetiti ekspertska misija EU o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tom prilikom, eksperti iz Italije i Belgije će održati niz sastanaka s predstavnicima Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, tužilaštva i sudstva, Uprave za imovinu, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Agencije za sprječavanje korupcije. Navedeni sastanci će biti prilika za direktnu razmjenu informacija o dosadašnjim rezultat...

Radna grupa za 23. poglavlje: Poboljšati radne uslove za medije i doprinijeti unapređenju slobode iz…

23-12-2016

Radna grupa za 23. poglavlje: Poboljšati radne uslove za medije i doprinijeti unapređenju slobode izražavanja

U Ministarstvu evropskih poslova je održan sastanak Radne grupe za 23. poglavlje Pravosuđe i temeljna prava koji je bio posvećen slobodi izražavanja, finansiranju medija i medijskom oglašavanju državnih organa. Cilj sastanka je bilo razmatranje ocjena i preporuka iz Izvještaja Evropske komisije koje se odnose na slobodu izražavanja i sagledavanje načina za prevazilaženje uočenih nedostataka i unapređenje stanja u toj oblasti.

Ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

16-12-2016

Crnu Goru će u periodu od 19. do 23. decembra 2016. posjetiti ekspertska misija EU o integraciji Roma. Tom prilikom, ekspert iz Španije će održati niz sastanaka s predstavnicima Ministarstva pravde, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Minstarstva rada i socijalnog staranja, Skupštine Crne Gore, Ministarstva turizma i održivog razvoja i Ministarstva finansija. Navedeni sastanci će biti pril...

Završena ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

08-12-2016

Završena ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

U Podgorici je danas održan završni sastanak ekspertske misije EK o sistemu izvršenja u Crnoj Gori. Ekspertska misija, koju su predvodili hrvatski i bugarski ekspert, boravila je u Crnoj Gori od 5. do 8. decembra u cilju procjene napretka u funkcionisanju ovog sistema, u skladu s novijim izmjenama u legislativnom okviru koji se odnosi na ovu oblast.

Ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

02-12-2016

Crnu Goru će u periodu od 5-8. decembra 2016. posjetiti ekspertska misija EU o sistemu izvršenja. Ovo je prva misija koja posjećuje našu zemlju povodom ispitivanja stanja na terenu u ovoj oblasti. Tom prilikom, eksperti iz Hrvatske i Bugarske će održati niz sastanaka s predstavnicima pregovaračkog tima za poglavlje 23, Ministarstva pravde i Komore javnih izvršitelja. Tokom misije su planirani i sastanci s predstavnicima Uprave policije, državnog tužilaštva, Osnovnog i Privrednog suda u Podgorici i Centralne banke Cr...

Ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

18-11-2016

Crnu Goru će u periodu 21-25. novembra 2016. posjetiti ekspertska misija EU o kapacitetima institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Tom prilikom, eksperti iz Slovenije će održati niz sastanaka s predstavnicima institucija zaduženih za sprovođenje obaveza iz 23. pregovaračkog poglavlja; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i institucije Zaštitnika. Sastanci će biti prilika za direktnu razmjenu informacija o konkretnim pitanjima koja se odnose na funkcionisanje i kapacitete ove institucije. Posjeta eksperata je prilik...

Ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

01-11-2016

Crnu Goru će u periodu od 2-4. novembra 2016. posjetiti ekspertska misija EU o Sudskom i Tužilačkom savjetu. Tom prilikom, ekspert iz Italije će održati niz sastanaka s predstavnicima Ministarstva pravde, kancelarije Vrhovnog državnog tužioca, Centra za obuku sudija i državnih tužilaca, Tužilačkog i Sudskog savjeta i sekretarijata tih institucija koji će biti prilika za direktnu razmjenu informacija o konkretnim pitanjima u okviru funkcionisanja Sudskog i Tužilačkog savjeta. Posjeta eksperta je prilika da crnogorske institucije pokažu EK i dr...

Završena ekspertska misija Evropske komisije o prevenciji korupcije u oblasti obrazovanja

28-10-2016

Završena ekspertska misija Evropske komisije o prevenciji korupcije u oblasti obrazovanja

U Podgorici je danas održan završni sastanak ekspertske misije Evropske komisije o prevenciji korupcije u oblasti obrazovanja. Ekspertska misija je boravila u Crnoj Gori od 24-28. oktobra s ciljem kompletiranja osnovne studije Savjeta Evrope o integritetu u visokom obrazovanju.

Ekspertska misija EU za vladavinu prava u Crnoj Gori

22-10-2016

Ekspertska misija Evropske unije o prevenciji korupcije u naročito osjetljivim oblastima- obrazovanju, boraviće u Crnoj Gori od 24. do 28. oktobra 2016. Esperti iz Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske će tokom predstojeće sedmice održati niz sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete, Agencije za sprječavanje korupcije, Uprave za inspekcijske poslove, kao i sa članovima radne grupe za poglavlje 23. Sastanci će omogućiti direktnu razmjenu informacija predstavnika crnogorskih institucija s ekspertima o konkretnim pit...

Kolegijum za pregovore sa EU: Uspjeh u pregovorima – konstanta crnogorskog puta prema EU

21-07-2016

Kolegijum za pregovore sa EU: Uspjeh u pregovorima – konstanta crnogorskog puta prema EU

Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović, razmatrao je na četrnaestoj, redovnoj sjednici, održanoj u četvrtak, 21. jula 2016. godine, dosadašnje rezultate i dinamiku sprovođenja ovogodišnjih obaveza u oblastima vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), i reformske procese u poglavljima 8 (Konkurencija) i 27 (Životna sredina) kao i ostala pitanja iz svoje nadležnosti. ...

Za EU sloboda izražavanja predstavlja srž procesa pridruživanja

02-06-2016

Za EU sloboda izražavanja predstavlja srž procesa pridruživanja

U Podgorici je danas održan završni sastanak ekspertske misije u oblasti slobode medija koja je boravila u Crnoj Gori od 30. maja. Tokom posjete Crnoj Gori, eksperti su imali sastanke s predstavnicima relevantnih crnogorskih institucija, i to nadležnog odbora Skupštine, Ministarstva kulture, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Agencije za elektronske medije, Državne revizorske institucije, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Uprave za javne nabavke, Agencije za zaštitu konk...

Medenica: Rad sudova jedan od ključnih faktora mjerljivosti crnogorskog pregovaračkog procesa

19-05-2016

Medenica: Rad sudova jedan od ključnih faktora mjerljivosti crnogorskog pregovaračkog procesa

Crnogorsko sudstvo pretrpjelo je korjenite reforme u protekloj deceniji, i ostvarilo veliki napredak, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica. Vrhovni sud Crne Gore je danas organizovao Dan Otvorenih vrata za ambasadore država koja imaju stalna diplomatska predstavništva u Crnoj Gori. Medenica je ambasadorima prezentovala reformski put sudstva od obnove crnogorske nezavisnosti do danas, kao i njegovu poziciju u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. ...

Saradnja država Zapadnog Balkana značajna za pregovarački proces i napredovanje prema EU

11-05-2016

Saradnja država Zapadnog Balkana značajna za pregovarački proces i napredovanje prema EU

U Baru je 10. i 11. maja 2016. održan drugi sastanak Zajedničkog odbora između vlada Crne Gore i Republike Makedonije koji je uspostavljen u skladu sa obostranim obavezama iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Sastanak je, u ime Crne Gore, otvorio državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a sa makedonske strane državni sekretar za evropska pitanja Ana Blažeska.

Hloben i Pažin poseban akcenat stavili na poglavlja 23 i 24

15-04-2016

Hloben i Pažin poseban akcenat stavili na poglavlja 23 i 24

Ministar pravde Zoran Pažin je danas primio Romana Hlobena, novoimenovanog ambasadora Republike Slovačke kao još jedna potvrda tradicionalno dobrih međudržavnih odnosa Republike Slovačke i Crne Gore.

Pažin: Značajni rezultati Specijalnog državnog tužilaštva

30-03-2016

Pažin: Značajni rezultati Specijalnog državnog tužilaštva

Crna Gora ulaže velike napore u kvalitetnu reformu pravnog sistema a jedna od smjernica reformskog puta upravo je njemački pravni sistem, istakao je ministar pravde Zoran Pažin prilikom sastanka sa članovima njemačke sekcije Međunarodne komisije pravnika održanog danas u kabinetu ministra.

Lange zadovoljan postignutim rezultatima u ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24

08-03-2016

Lange zadovoljan postignutim rezultatima u ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24

Potpredsjednik Vlade Duško Marković primio je danas Dirka Langea, šefa odjeljenja za Crnu Goru u Direktoratu Evropske komisije za politiku proširenja i Klajva Rambolda, zamjenika šefa divizije za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljne poslove.

Razmjena stručnih znanja i naučenih lekcija doprinosi kvalitetnijem sprovođenju reformi

26-02-2016

Razmjena stručnih znanja i naučenih lekcija doprinosi kvalitetnijem sprovođenju reformi

U Podgorici je, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i vođenja procesa pristupanja EU, održana trodnevna radionica o vladavini prava.

Tatažinjska posebno zainteresovana za ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23

16-02-2016

Tatažinjska posebno zainteresovana za ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović razgovarao je danas da NJ.E.ambasadorkom Poljske u Crnoj Gori Irenom Tatažinjskom. Ministar Numanović zahvalio je Nj.E. ambasadorki Tatažinjskoj na posjeti, kao i na snažnoj podršci i iskrenim nastojanjima Poljske u afirmaciji spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore, evropskih i evroatlanskih integradcija. Ministar je naglasio da integracioni procesi ostaju prioritet crnogorske vanjske politike i iskustvo Poljske može značajno pomoći Crnoj Gori i u narednim fazama procesa pristupan...

Laković-Drašković: Lakše se baviti finansijskim istragama od novembra

24-01-2016

Laković-Drašković: Lakše se baviti finansijskim istragama od novembra

Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je stupio na snagu u novembru 2015. olakšaće buduće postupke finansijskih istraga, ocijenila je u razgovoru za Evropski puls šefica radne grupe za Poglavlje 23 i generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Marijana Laković- Drašković.

Tužioci će intenzivirati borbu protiv korupcije

15-12-2015

Tužioci će intenzivirati borbu protiv korupcije

Crna Gora je u ovoj godini uradila dosta na zakonodavnom i institucionalnom planu u borbi protiv korupcije, ali je za uspješnu borbu protiv te pojave i unaprjeđenje vladavine prava neophodna saradnja i podrška svih segmenata društva, kao i regionalna saradnja. To je ocijenjeno na konferenciji "Protiv korupcije – za rast Crne Gore!”, koju je danas organizovao Institut alternativa (IA).

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Pejović: Najpozitivnije ocjene do sada

10-11-2015

Pejović: Najpozitivnije ocjene do sada

Ovogodišnji Izvještaj o napretku Crne Gore najpozitivniji je do sada, ocijenio je glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović. Po njemu, ono što je najkarakterističnije u Izvještaju za 2015. je da poglavlja 23 i 24 (Pravosuđe i temeljna prava i Pravda, sloboda i sigurnost) nijesu problematična. Nalazi za proteklu godinu pokazuju da je Crna Gora i dalje lider u regionu, kazao je Pejović na brifingu sa predstavnicima medija koji je organizovan povodom predstavljanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne...

Izvještaj EK: Obnoviti konstruktivan politički dijalog u parlamentu

10-11-2015

Izvještaj EK: Obnoviti konstruktivan politički dijalog u parlamentu

Izborno zakonodavstvo, usvojeno 2014, mora biti u potpunosti primijenjeno, uključujući elektronsku identifikaciju birača, poručila je Evropska komisija u godišnjem izvještaju o napretku Crne Gore. „Nije bilo daljih političkih konsekvenci kad je u pitanju navodna zloupotreba državnog novca u partijske svrhe – afera Snimak“, stoji u izvještaju.

Peta sjednica Savjeta za vladavinu prava

15-10-2015

Peta sjednica Savjeta za vladavinu prava će se održati u petak, 16. oktobra 2015. Na dnevnom redu će biti razmatranje očekivanja od ovogodišnjeg Izvještaja o napretku Crne Gore, kao i sumiranje ostvarenih rezultata i predstojećih aktivnosti na ispunjenju privremenih mjerila za 23. i 24. poglavlje. Sjednicom će predsjedavati potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Duško Marković, a u uvodnom dijelu će govoriti i državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Al...

Usvojen Zakon o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

23-09-2015

Usvojen Zakon o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Skupština Crne Gore usvojila je danas Zakon o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Crna Gora će dobiti Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu

19-09-2015

Crna Gora će dobiti Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu

Crna Gora će dobiti Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu u kojem će se usavršavati sudije i državni tužioci, što će omogućiti nezavisno, nepristrasno i efikasno obavljanje tih funkcija, na načelima samostalnosti i etičkim standardima profesije.

Uprava carina doprinosi ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja EU

14-09-2015

Uprava carina doprinosi ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja EU

Aktivnosti koje sprovodi Uprava Carina od značaja su za kvalitetno ispunjavanje obaveza iz više pregovaračkih poglavlja i doprinose ukupnom napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU, ocijenjeno je tokom sastanka državnog sekretara za evropske integracije i glavnog pregovarača ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića i direktora Uprave carina Vladana Jokovića.