Menu
legendica

Radna grupa 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost

Ime Pozicija Telefon Institucija
Marijana Laković Pregovarač Ministarstvo pravde
Tanja Ostojić Šef Radne grupe Ministarstvo unutrašnjih poslova
Miloš Radonjić Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Veljko Rutović Član RG Specijalno državno tužilaštvo
Mladen Marković Član RG Uprava policije
Jasna Sekulić Član RG Ministarstvo zdravlja
Rade Lazović Član RG Uprava carina
Dragan Radonjić Član RG Uprava policije
Boban Šaranović Član RG Viša stručna škola „Policijska akademija"
Tatjana Drobnjak Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Emir Dacić Član RG Uprava za imovinu
Milica Milutinović Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Milica Čvorović Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Dejan Bojić Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Kristina Baćović Član RG Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Zoran Ulama Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Dejan Đurović Član RG Uprava policije
Miloš Talović Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Dragan Dašić Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Borjanka Simićević Član RG Ministarstvo vanjskih poslova