Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno je i privremeno zatvoreno 18. decembra 2012. godine na međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Evropska unija poklanja posebnu pažnju nauci i istraživanju jer ova oblast predstavlja jedan od najznačajnijih elemenata razvoja svake države. Znanje, kao najznačajniji intelektualni resurs, vremenom sve više dobija na važnosti, a uspostavljanje stabilnog naučnog sistema postaje osnova modernog društva i pokretač unapređenja životnog standarda.

Svojom strategijom i programima, EU je obezbijedila kvalitetne uslove za razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, što, zahvaljujući temeljnom naučnom pristupu i inovacijama, pogoduje ekonomskom rastu. Kako bi se u predstojećem periodu posvetila posebna pažnja glavnoj ideji Lisabonske strategije da učini EU najkonkurentnijom i najdinamičnijom svjetskom ekonomijom, države članice su odlučile postepeno povećavati ulaganja u nauku i istraživanje dok ona ne dostignu nivo od 3% BDP-a. Ovim će se posredno podstaći konkurentnost i rast nacionalnih privreda.

Formiranjem Inovativne unije, države članice objedinjuju sve naučne kapacitete čime se unapređuje komunikacija i saradnja između naučnika i istraživača. Takođe se doprinosi jednom od glavnih ciljeva osnivanja EU – formiranju i funkcionisanju jedinstvenog tržišta.

Realizacijom brojnih projekata i strategija u oblasti nauke i istraživanja, EU direktno utiče na prosperitet, kako pojedinaca, tako i društva u cjelini. Tehnologija s niskom emisijom ugljenika, koorporativno-društvena odgovornost, Evropska svemirska politika, razvoj zelene tehnologije i zaštita životne sredine,  predstavljaju samo neke od oblasti koje doprinose poboljšanju životnog standarda u Uniji. Takođe, dolazi do umrežavanja nauke, obrazovanja i privrede, što čini okosnicu razvoja modernog društva utemeljenog na znanju.

Uspostavljanjem zajedničkog istraživačkog prostora, omogućena je saradnja i koordinacija, više nego ikad, između evropskih i nacionalnih politika, i unaprijeđeni kapaciteti za formiranje istraživačkih mreža.

Opširnije...

Poglavlje 25 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šefica radne grupe je Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke. Kontakt osoba za radnu grupu je Vanja Banović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 23 članova (6 iz državnih institucija i 17 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 25 - Press

Nauka je tvoja prilika za doprinos Crnoj Gori

13-03-2019

Kada god čujem da su mladi ljudi klonuli duhom, nije mi svejedno, jer sam barem ja jedna od onih koji nijesu dozvolili da ih bilo šta lomi samo zato što je to trend ili se takav stav prenosi među mladima. Ne, vi ste svoj trend! Imate ideje, smatrate da su odlična prilika da se neke stvari poboljšaju? Pustite glas. Uostalom, kako će drugačije neko znati da imate nešto da kažete? Ako ste kreativni, inovativni i imate iskrenu želju da svijet, kao i naša država, bude bolje mjesto za život, onda će vas zanimati ono što sadrže Smjernice Strategije p...

Nauka je tvoja prilika za doprinos Crnoj Gori

13-03-2019

Kada god čujem da su mladi ljudi klonuli duhom, nije mi svejedno, jer sam barem ja jedna od onih koji nijesu dozvolili da ih bilo šta lomi samo zato što je to trend ili se takav stav prenosi među mladima. Ne, vi ste svoj trend! Imate ideje, smatrate da su odlična prilika da se neke stvari poboljšaju? Pustite glas. Uostalom, kako će drugačije neko znati da imate nešto da kažete? Ako ste kreativni, inovativni i imate iskrenu želju da svijet, kao i naša država, bude bolje mjesto za život, onda će vas zanimati ono što sadrže Smjernice Strategije p...

Crna Gora posvećena ispunjavanju završnih mjerila za više poglavlja

18-09-2018

Crna Gora predano radi na ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima koja se odnose na oblasti inovacija, ljudskih resursa, informatičkog društva i socijalne politike. Odlučni smo da zadržimo dobru dinamiku sprovođenja reformi i dostignemo standarde najrazvijenijih zemalja Evrope, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Crnogorska nauka nakon tri godine od zatvaranja poglavlja 25. bilježi pozitivan trend

17-12-2015

Crna Gora je 18. decembra 2012. godine, na Međuvladinoj Konferenciji u Briselu, otvorila i privremeno zatvorila Poglavlje 25 „Nauka i istraživanje”. Bilo je ovo prvo poglavlje koje je Crna Gora otvorila i privremeno zatvorila od početka pregovora sa Evropskom unijom 29. juna 2012. godine.

Vlahović: EK će podržati Crnu Goru u aktivnostima u oblasti istraživanja, nauke i inovacija

18-11-2015

Ministarska nauke prof. dr Sanja Vlahović i nacionalni koordinator za Horizont 2020 Smilja Kažić-Vujačić, održali su danas, 18. novembra 2015. godine, sastanak sa predstavnicima Crne Gore u Programskim odborima EU i Nacionalnim kontakt osobama za HORIZON 2020, za gotovo sve tematske oblasti ovog najvećeg okvirnog programa EU do sada.

Vlahović predstavila napredak u oblasti nauke i istraživanja u Crnoj Gori

12-10-2015

Ministarka nauke, prof. dr Sanja Vlahović boravi danas i sjutra u Briselu i Luksemburgu, gdje se prvog dana zvanične posjete sastala se sa Komesarom EU za nauku, Komesarom za istraživanje, nauku i inovacije Karlosom Moedasom.

Prelević: Uspješan status poglavlja 25 doprinio je podizanju kvaliteta istraživanja u Crnoj Gori

30-03-2015

Naučnoj zajednici u Crnoj Gori omogućena je intenzivna mobilnost, bolji uslovi za rad u istraživačkim centrima i institutima u državama EU, korišćenje tehnologija i savremenih laboratorija, razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke naučne projekte, usavršavanje mladih istraživača kroz angažovanje na projektima; razvijanje istraživačkih mreža, uspostavljanje i održavanje kontakata sa istraživačima iz država EU, kao i uspostavljanje saradnje u cilju povećanja konkurentnosti istraživača i naučnih ustanova u programima EU i drugim m...

Važnost poglavlja 25: Nauka i istraživanje

09-02-2015

Važnost poglavlja 25 - Nauke i istraživanja seogleda u činjenici da je u EU prepoznat značaj uticaja razvoja i primjene naučnih i tehnoloških dostignuća na razvoj ekonomije i cjelokupnog društva. Ova povezanost je naročito vidljiva posljednjih decenija, tako da nauka, kao područje koje stvara novo znanje, dobija sve više na značaju prilikom kreiranja strategija razvoja evropskog društva. Aktivnosti Unije u oblasti nauke i istraživanja su definisane Glavom 19 Ugovora o funkcionisanju EU, a član 179. ovog Ugovora navodi da je cilj EU jačanje na...