Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 26. Obrazovanje i kultura

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno je i privremeno zatvoreno 15. aprila 2013. godine na međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Obrazovanje i kultura su i društveni proizvodi i društveni procesi jer, s jedne strane, proističu iz društva, a s druge strane su njegova determinanta, uslov njegovog opstanka i razvoja. Obrazovanje i kultura imaju taj kapacitet da oblikuju ljude i njihove sposobnosti i perspektive što dalje utiče na opsege njihovog djelovanja, rada i ukupno, života. Dok je funkcija klasičnog obrazovnog i kulturnog sistema prenošenje kulturnog nasljeđa na nove generacije, u društvu koje se neprestano mijenja i teži da opstane u modernim svjetskim tokovima, cilj obrazovanja i kulture jeste priprema mladog čovjeka za izazove koji ga očekuju. Dakle, obrazovanje i kultura u savremenim društvima je zapravo agent pozitivne i aktivne društvene promjene.

Opširnije...

Poglavlje 26 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na univerzitetu Crne Gore, šefica radne grupe je Mubera Kurpejović, pomoćnica ministra prosvjete i sporta. Sekretarka radne grupe je Anđela Šćepanović iz MEP.

Radnu grupu čini 41 član (18 iz državnih institucija i 23 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 26 - Press

Marković: Obrazovanju posvećena pažnja u okviru poglavlja 23

09-07-2015

Marković: Obrazovanju posvećena pažnja u okviru poglavlja 23

Potpredsjednik Vlade Duško Marković kazao je da je obrazovanje opravdano označeno kao oblast od posebnog rizika kada je riječ o korupciji. On je, na Nacionalnoj konferenciji o korupciji u obrazovanju „Da samo znanje donosi zvanje“ kazao da je obrazovanju i u okviru pregovaračkog poglavlja 23 posvećena pažnja.

Kurpejović: Za pet godina će svi naši studenti imati sigurne poslove

03-06-2015

Kurpejović: Za pet godina će svi naši studenti imati sigurne poslove

Period do 2020. godine biće obilježen ispunjavanjem ciljeva, kako bi crnogorski obrazovni sistem bio moderniji, fleksibilniji, produktivniji, prvenstveno u smislu pružanja upotrebljivijih znanja i vještina na tržištu rada Crne Gore i šire kaže u intervjuu Pobjedi šefica Radne grupe za poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura) Mubera Kurpejović. Ističe da je mobilnost mladih u odnosu na period od prije pet godina značajno povećana, što našim mladim ljudima omogućava da studije zavr&scaron...

Goranović-Drobnič: Postoje uslovi za saradnju u oblasti kulture

03-04-2015

Goranović-Drobnič: Postoje uslovi za saradnju u oblasti kulture

Ministar kulture Pavle Goranović primio je danas na Cetinju ambasadora Mitju Drobniča, šefa Delegacije Evropske unije u Podgorici i upoznao ga sa aktivnostima Ministarstva kulture u procesu Evropskih integracija. Posebno je naglasio važnost učešća Crne Gore u programima Evropa za građane i Kreativna Evropa, dodajući da je stvorena odlična prilika da crnogorski sektor kulture ostvari značajnu finansijsku podršku za realizaciju brojnih projekata kulturne saradnje. ...

Značaj poglavlja 26: Glavni razvojni resurs je ljudski kapital

12-03-2015

Značaj poglavlja 26: Glavni razvojni resurs je ljudski kapital

Značaj poglavlja 26 Obrazovanje i kultura se ogleda u činjenici da je u razvijenim ekonomijama EU prepoznato da je glavni razvojni resurs ljudski kapital, a njegov kvalitet prvenstveno zavisi od ponude odgovaraćeg obrazovanja i obuke. Saradnja u EU u oblasti obrazovanja, stručnog obrazovanja i mladih bazira se na članovima 149 i 150 poglavlja 9 Ugovora EU. Prema ovim članovima, države članice su nadležne za izgradnju svojih sistema obrazovanja, za sadržaj obrazovanja i očuvanje kulturne i jezičke raznolikosti. Lisabonskom strategijom, iz 200...

Značaj poglavlja 26: Glavni razvojni resurs je ljudski kapital

12-03-2015

Značaj poglavlja 26: Glavni razvojni resurs je ljudski kapital

Značaj poglavlja 26 Obrazovanje i kultura se ogleda u činjenici da je u razvijenim ekonomijama EU prepoznato da je glavni razvojni resurs ljudski kapital, a njegov kvalitet prvenstveno zavisi od ponude odgovaraćeg obrazovanja i obuke. Saradnja u EU u oblasti obrazovanja, stručnog obrazovanja i mladih bazira se na članovima 149 i 150 poglavlja 9 Ugovora EU. Prema ovim članovima, države članice su nadležne za izgradnju svojih sistema obrazovanja, za sadržaj obrazovanja i očuvanje kulturne i jezičke raznolikosti. Lisabonskom strategijom, iz 200...