Menu
legendica

Radna grupa 26 - Obrazovanje i kultura

Ime Pozicija Telefon Institucija
prof. dr Anđelko Lojpur Pregovarač Univerzitet Crne Gore
Mubera Kurpejović Šef Radne grupe Ministarstvo prosvjete
Vanja Banović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Sanja Bulatović Član RG Skupština Crne Gore
mr Isidora Dajmanović Član RG Centar savremene umjetnosti
doc.dr Maja Drakić Grgur Član RG Univerzitet Donja Gorica
Ljiljana Gogić Član RG Savez sindikata Crne Gore
Petar Golubović Član RG Studentski Parlament Univerziteta Crne Gore
prof.dr Danijela Jaćimović Član RG Univerzitet Crne Gore
Tatjana Koprivica Član RG NVO Centar za demokratsku tranziciju
Nikola Latković Član RG Univerzitet Mediteran
Andrijana Maliković Član RG Crnogorsko narodno pozorište
Ana Maraš Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Andro Martinović Član RG Crnogorska kinoteka
Momčilo Martinović Član RG NVO Crveni krst Cetinje
dr Saša Milić Član RG Univerzitet Crne Gore
Biljana Mišović Član RG Ministarstvo prosvjete
Predrag Mugoša Član RG NVO Crnogorska književna zadruga
Mladen Perazić Član RG Privredna komora Crne Gore
prof.dr Saša Popović Član RG Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore