Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 27. Životna sredina i klimatske promjene

Politika zaštite životne sredine zasniva se na preventivnom djelovanju, suzbijanju štete, zajedničkoj odgovornosti i integrisanju zaštite životne sredine u ostale politike EU s ciljem očuvanja biološke ravnoteže.

Crna Gora, kao prva ekološka država definisana Ustavom, u potpunosti je posvećena visokom nivou zaštite životne sredine i očuvanju svoje bogate biološke raznolikosti. Samim tim, pregovore za pristupanje Crna Gora vidi kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja.

Opširnije...

Poglavlje 27 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u januaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Saša Radulović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, šefica radne grupe je Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Sekretarka radne grupe je Sanja Vujošević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 61 član (50 iz državnih institucija i 11 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 27 - Press

Pejović: Intenzivne aktivnosti – zamah pripreme CG za članstvo u EU

08-02-2018

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila nekoliko evropskih tačaka, prije svega izvještaj za program pristupanja za 2017. godinu.

Gvozdenović: Pregovori o životnoj sredini sa EU najskuplji, ali i najzahtjevniji

22-08-2016

Pregovori za poglavlje 27 Životna sredina i klimatske promjene biće jedni od najzahtjevnijih u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i najskupljih jer će primjena usvojenih standarda iziskivati velika finansijska sredstva, saopštio je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović. On je, u intervjuu za Dnevne novine, kazao da ce samo u prečišćavanje komunalnih voda Crna Gora morati da do 2035. uloži 550 miliona eura.

Kolegijum za pregovore sa EU: Uspjeh u pregovorima – konstanta crnogorskog puta prema EU

21-07-2016

Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović, razmatrao je na četrnaestoj, redovnoj sjednici, održanoj u četvrtak, 21. jula 2016. godine, dosadašnje rezultate i dinamiku sprovođenja ovogodišnjih obaveza u oblastima vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), i reformske procese u poglavljima 8 (Konkurencija) i 27 (Životna sredina) kao i ostala pitanja iz svoje nadležnosti. ...

Gvozdenović: Unaprijeđen strateški okvir u oblasti životne sredine, ali predstoje brojni izazovi

26-05-2016

Za 3 i po godine u sklopu procesa EU integracija, a na osnovu izvještaja Evropske komisije, unaprijedili smo normativni i strateški okvir u oblasti životne sredine i dodatno ga uskladili sa međunarodnim standardima, a naročito sa zahtjevima iz procesa EU integracija. U ovom periodu donijeto je oko 29 zakona harmonizovanih sa EU propisima, 96 podzakonskih akata, kao i više od 10 Strategija koje uređuju sektorske politike iz oblasti životne sredine, poručio je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović u interv...

Cilj akcije da se očisti i uredi školsko dvorište i stvori sigurna i zdrava okolina za učenike

13-04-2016

U cilju promovisanja zdravlja i očuvanja životne sredine, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i NVO Green Home danas su sproveli ekološku akciju čišćenja prostora između ograde OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin" i reciklažnog dvorišta na Koniku. Cilj akcije, osim da se očisti i uredi školsko dvorište, stvori sigurna i zdrava okolina za učenike, bilo je jačanje svijesti o važnosti očuvanja i unapređenja životne sredine, posebno kod mladih ljudi. ...

Formirana koalicija NVO za praćenje pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27

11-04-2016

Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za praćenje pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – životna sredina formirana je danas, a na osnivačkoj konferenciji saopšteno je da će to poglavlje Crnu Goru koštati oko milijardu i po eura.

Otvorena prva kompostana u Crnoj Gori: Početak realizacije obaveza iz Poglavlja 27

28-03-2016

Državna Sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Daliborka Pejović, u prisustvu predsjednika opštine Kotor dr Aleksandra Stjepčevića i predsjednika opštine Tivat Ivana Novosela, direktora komunalnih preduzeća opština učesnica te drugih visokih zvanica, svečano je danas otvorila kompostanu za četiri primorske opštine na lokalitetu imanja preduzeća Komunalno d.o.o Kotor u Kavču.

Izrada strategije s akcionim planom predstavlja ispunjavanje početnog mjerila za 27. poglavlje

10-03-2016

U okviru Javne rasprave o NEAS-u s Akcionim planom za period 2016 - 2020. godine, koja će trajati četrdeset dana (od 05.03. do 13.04. 2016.), održan je prvi sastanak, na kojem je predstavljen Prvi nacrt NEAS-a.

Crna Gora, politizacija društva i ekologija: Kako sačuvati granu na kojoj sjedimo

12-02-2016

Politika zaštite životne sredine podrazumijeva usklađivanje života i svih aktivnosti ljudi sa principima održivog razvoja, odnosno poštovanje ograničenja životne sredine u odnosu na naše želje i potrebe. Kako to radimo i koliko smo u tome uspješni, provjeravamo i procjenjujemo u odnosu na standarde i politike EU od 2006. godine kada su započeli pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Gvozednović sa EU ambasadorima: Životna sredina u vrhu prioriteta, fokus na pitanju finansiranja

20-01-2016

Na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa ambasadorima EU razmotrene su najznačajnije aktivnosti Ministarstva i poručeno da će, između ostalog, životna sredina biti u vrhu prioriteta.

Brisel: Kvalitetna zaštita životne sredine preduslov daljeg dinamičnog razvoja Crne Gore

30-11-2015

Crna Gora želi da ubrza održivi razvoj, uz odlučnost da pitanjima zaštite životne sredine dâ visok prioritet u realizaciji ključnih razvojnih politika, poput turizma, energetike, poljoprivrede i saobraćaja, saopštio je ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović tokom sastanka sa evropskim komesarom za životnu sredinu Karmenuom Velom u sjedištu Evropske komisije danas u Briselu.

Pejović: Poglavlje 27 je zaista najkompleksnije

22-11-2015

Ako su poglavlja 23 i 24 - pravosuđe i ljudska prava u pregovorima sa Evropskom unijom "najvažnija", poglavlje 27 koji se odnosi na životnu sredinu je najzahtjevnije i najskuplje koje država kandidat mora da ispuni. Nadležni za tu oblast poručuju da su spremni za sve teže obaveze, dok jedan od osnivača Zelenih Crne Gore i prvi direktor kancelarije za održivi razvoj Branko Lukovac za Dnevnik RTCG kaže da naša zemlja mora da opravda epitet ekološke države. Preliminarne informacije govore da nam je neophodno milijardu eura da bi se z...

Izvještaj EK: Obnoviti konstruktivan politički dijalog u parlamentu

10-11-2015

Izborno zakonodavstvo, usvojeno 2014, mora biti u potpunosti primijenjeno, uključujući elektronsku identifikaciju birača, poručila je Evropska komisija u godišnjem izvještaju o napretku Crne Gore. „Nije bilo daljih političkih konsekvenci kad je u pitanju navodna zloupotreba državnog novca u partijske svrhe – afera Snimak“, stoji u izvještaju.

Vojinović: Za standarde i kriterijume u okviru poglavlja 27 trebaće više od milijardu eura

04-11-2015

Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu, jedno je od najzahtjevnijih u pregovaračkom procesu i ispunjavanje svih standarda u toj oblasti Crnu Goru će koštati oko milijardu eura, poručeno je na današnjoj javnoj debati.

Poglavlje 27 jedno od najtežih, trebaće najmanje milijardu eura za zaštitu životne sredine

27-09-2015

Prema grubim procjenama Crnoj Gori će biti potrebno najmanje milijardu eura da u ključnim oblastima zaštite životne sredine prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom i unapređenje kvaliteta vazduhadosegne evropske ekološke standarde.