Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Ovo je jedna od četiri slobode za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

Sloboda pružanja usluga omogućava funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije i obuhvata pravo osnivanja preduzeća u bilo kojoj državi članici Unije. Osnivanje preduzeća znači pravo započinjanja i obavljanja djelatnosti u bilo kojoj državi članici, na primjer osnivanjem privrednih društava ili kao samozaposlenih osoba.

Crnogorskim poslovnim subjektima (fizičkim ili pravnim licima) će, pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji, biti omogućeno slobodno pružanje usluga u svakoj državi članici Evropske unije, a da se, pri tom, u njima poslovno ne nastanjuju. Pružalac usluge moći će prekogranično pružati usluge koristeći se svojom profesionalnom titulom, bez dodatnog priznavanja kvalifikacija u toj državi članici. Država primalac može tražiti samo da pružalac usluge prijavi da će pružati usluge (pri čemu prilaže dokaze o državljanstvu, kvalifikacijama i bavljenjem privrednom djelatnošću u matičnoj državi).

Opširnije...

Poglavlje 3 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Vladimir Savković, docent dr na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šef radne grupe je Pavle Radovanović, generalni sekretar Privredne komore. Sekretar radne grupe je Milena Biro iz MVPEI. Radnu grupu čine 32 člana (14 iz državnih institucija i 18 iz civilnog sektora).

Osnivanje preduzeća znači pravo započinjanja i obavljanja djelatnosti u bilo kojoj državi članici, npr. osnivanjem privrednih društava ili kao samozaposlenih osoba. Stvaranje zajedničkog tržišta za poštanske usluge ima za cilj osiguranje kvaliteta usluga koje se pružaju, s namjerom potpune liberalizacije poštanskih usluga kako bi se snizili troškovi potrošačima i kompanijama.

Opširnije...

Poglavlje 3 - Press

Održana Javna debata o pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja uslu…

19-09-2014

Održana Javna debata o pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Javna debata o pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga održana je danas u organizaciji Kancelarije glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i Privredne komore Crne Gore. Na skupu su govorili državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović i pregovarač za 3. poglavlje doc. dr Vladimir Savković. - Video: Javna debata o pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osni...

Najava (19.09.2014): Javna debata o pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda …

18-09-2014

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i Privredna komora Crne Goreorganizuje javnu debatu o pregovaračkom poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Na skupu će govoriti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, pregovarač za 3. poglavlje doc. dr Vladimir Savković i šef Radne grupe Pavle Radovanović. Skup će se održati u&nbs...