Menu
legendica

Radna grupa 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Ime Pozicija Telefon Institucija
Goran Nikolić Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Pavle D. Radovanović Šef Radne grupe Privredna komora Crne Gore
Aleksandar Mašković Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Bojana Bajić Član RG Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
Vladimir Savković Član Pregovaračke grupe Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore
Marijana Bogavac Član RG Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore
Svetlana Božović Član RG Ministarstvo ekonomije
Đorđe Blažić Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Milana Čabarkapa Član RG Univerzitet Donja Gorica
Vojislav Delić Član RG Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore
Dragica Dobrović Član RG Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore
Vuksan Vuksanović Član RG Privredna komora Crne Gore
Marija Janković Član RG Univerzitet Mediteran
Senka Klikovac Član RG Ministarstvo zdravlja
Nada Rondović Član RG Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore
Boris Marđonović Član RG Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore
Sanja Marković Član RG Privredna komora Crne Gore
Katarina Milović Član RG Ministarstvo prosvjete i sporta
Mirjana Pavićević Član RG Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore
Ana Radonjić Član RG Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost