Menu
legendica

Radna grupa 30 - Vanjski odnosi

Ime Pozicija Telefon Institucija
Aida Salagić Ceković Šef Radne grupe Ministarstvo ekonomije
Vanja Banović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Azra Bećović Član RG Uprava carina
Danijela Gačević Član RG Ministarstvo ekonomije
Kadrija Kurpejović Član RG Ministarstvo ekonomije
Ljiljana Filipović Član RG Privredna komora Crne Gore
Maja Hajduković Član RG Uprava carina
Marina Vučićević Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Mira Radunović Član RG Centralna banka Crne Gore
Mirko Đuković Član RG Univerzitet Donja Gorica
Nebojša Radonjić Član RG Ministarstvo ekonomije
Svetlana Božović Član RG Ministarstvo ekonomije
Maja Kovačević Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Jovana Krunić Član RG Ministarstvo ekonomije
Kristina Lapčević Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Jelena Leković Član RG Ministarstvo vanjskih poslova
Zorica Marković Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Nikola Milosavljević Član RG Investiciono-razvojni fond Crne Gore
Emina Mujević-Kara Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Tatjana Popović Član RG Zavod za statistiku Monstat