Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika zvanično je otvoreno 24. juna 2014. godine.

Evropski Savjet je 29. VI 2012. potvrdio odluku Savjeta opštih poslova od 26. VI 2012. o otvaranju pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Prva Međuvladina konferencija između Crne Gore i EU  održana je 29. VI 2012. kojom je i zvanično otvoren proces pregovora.

Eksplanatorni analitički pregled za pregovaračko poglavlje 31. održan je 17. V 2013. a bilateralni dio analitičkog pregleda 27. VI 2013. u Briselu.

Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika temelje se na pravnim aktima, uključujući pravno obavezujuće međunarodne sporazume, te na političkim dokumentima. Pravnu tekovinu sačinjavaju političke deklaracije, aktivnosti i sporazumi. Države članice moraju biti u mogućnosti sprovoditi politički dijalog unutar okvira CFSP-a (Common Foreign and Security Policy), uskladiti se s izjavama EU i učestvovati u aktivnostima EU iz ove oblasti.

Pravna tekovina za poglavlje 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika može se podijeliti u dvije klasifikacije: Evropska politička saradnja i Zajednička, vanjska i bezbjednosna politika.

Opširnije...

Poglavlje 31 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Zoran Janković, državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova. Šefica radne grupe je Jelena Burzan, direktorica Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova. Kontakt osoba za radnu grupu je Marija Tripunović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 31 član (24 iz državnih institucija i 7 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 31 - Press

Šta obuhvata poglavlje 31: Politički dijalog, razvijen sistem kontrole naoružanja...

28-08-2015

U okviru poglavlja 31, pregovori se vode o ukupnom bezbjednosnom i odbrambenom sistemu Evropske unije, radi očuvanja temeljnih i zajedničkih vrijednosti EU, jačanja međunarodne bezbijednosti i mira, kao i identiteta EU na međunarodnoj sceni.

Radulović: Crna Gora je sve sigurnija država

03-06-2015

Crna Gora, kao relativno mala zemlja, sa ograničenim resursima i kapacitetima, s kompleksnom geopolitičkom pozicijom, u delikatnijem je i po mnogo čemu nepovoljnijem pregovaračkom položaju u odnosu na velike svjetske sile kada je riječ o magistralnim pravcima vanjske i bezbjednosne politike. Ulaskom u Uniju Crnoj Gori se olakšava realizacija vanjskopolitičkih interesa na bilateralnom i multilateralnom nivou, te se ujedno jača njena međunarodna pozicija i sigurnost, kao što to pokazujui primjeri, recimo, &Scaro...