Menu
legendica

Radna grupa 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Ime Pozicija Telefon Institucija
Zoran Janković Pregovarač Ministarstvo vanjskih poslova
Jelena Burzan Šef Radne grupe Ministarstvo vanjskih poslova
Marija Tripunović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Zorana Baćović Član RG Skupština Crne Gore
Jovana Bojović Član RG Kabinet predsjednika Vlade
Sanja Živković Član RG Univerzitet Mediteran
Tanja Janović Član RG Ministarstvo finansija
Ivan Jovetić Član RG NVO Centar za evropsko obrazovanje
Kadrija Kurpejović Član RG Ministarstvo ekonomije
Olivera Popović Član RG Uprava policije
Mira Radović Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Radomir Todorović Član RG Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Katarina Vujović Član RG Agencija za nacionalnu bezbjednost
Hermin Šabotić Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Momčilo Radulović Član RG NVO Evropski pokret u Crnoj Gori
Zorica Marković Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Dejana Backović Član RG Ministarstvo vanjskih poslova
Violeta Berišaj Član RG Ministarstvo vanjskih poslova
Nataša Bjelica Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Nizaheta Cikotić Član RG Ministarstvo vanjskih poslova