Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Poglavlje 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika zvanično je otvoreno 24. juna 2014. godine.

Evropski Savjet je 29. VI 2012. potvrdio odluku Savjeta opštih poslova od 26. VI 2012. o otvaranju pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Prva Međuvladina konferencija između Crne Gore i EU  održana je 29. VI 2012. kojom je i zvanično otvoren proces pregovora.

Eksplanatorni analitički pregled za pregovaračko poglavlje 31. održan je 17. V 2013. a bilateralni dio analitičkog pregleda 27. VI 2013. u Briselu.

Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika temelje se na pravnim aktima, uključujući pravno obavezujuće međunarodne sporazume, te na političkim dokumentima. Pravnu tekovinu sačinjavaju političke deklaracije, aktivnosti i sporazumi. Države članice moraju biti u mogućnosti sprovoditi politički dijalog unutar okvira CFSP-a (Common Foreign and Security Policy), uskladiti se s izjavama EU i učestvovati u aktivnostima EU iz ove oblasti.

Pravna tekovina za poglavlje 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika može se podijeliti u dvije klasifikacije: Evropska politička saradnja i Zajednička, vanjska i bezbjednosna politika.

ZAJEDNIČKA VANJSKA I BEZBJEDNOSNA POLITIKA (ZVBP) i ZAJEDNIČKA BEZBJEDNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA (ZBOP)

ZVBP je organizovana i dogovorena vanjska politika EU koja se odnosi na bezbjednost i odbranu. Bavi se određenim dijelom vanjskih odnosa EU, u čijem domenu se uglavnom uključuju trgovinska i komercijalna politika, ali i druge oblasti, kao što su obezbjeđivanje novčanih sredstava za treće zemlje, i ostalo. Vanjskom politikom predsjedava i predstavlja je Visoki predstavnik EU Ketrin Ešton (Catherine Ashton).

ZBOP je glavni element ZVBP EU, i pokriva oblasti odbrane i vojnog aspekta. ZBOP je u nadležnosti Evropskog savjeta, ali takođe i VP EU K. Ešton koja na Savjetu za vanjske poslove, kojim predsjedava, priprema odluke koje će kasnije biti predložene Savjetu. Evropska unija učestvuje u misijama i operacijama u cijelom svijetu. One su podijeljene na civilne i vojne misije.

POLITIČKI DIJALOG SA EU

U okviru ove oblasti obrađuju se pitanja odnosa države kandidata sa Evropskom unijom i njenim institucijama. Obrađuje se takođe pitanje zajedničkih tijela Crne Gore i EU, kao i pristupanje deklaracijama i konvencijama EU.

SARADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

U ovoj oblasti obrađuje se pitanje saradnje države kandidata sa Međunarodnim organizacijama, pri čemu primat ima saradnja sa Ujedinjenim nacijama  i Savjetom Evrope. Rezoluciju kojom se Generalnoj skupštini preporučuje prijem Crne Gore u UN, Savjet bezbjednosti je donio na sjednici od 22. VI 2006. godine. Rezoluciju o prijemu Crne Gore u UN, Generalna skupština je usvojila 28. VI 2006. godine. Time je Crna Gora postala 192. članica OUN. Nakon prijema u UN, Crna Gora je otvorila svoje misije i imenovala stalne predstavnike pri UN u Njujorku, Beču i Ženevi. Pokrenuta je procedura i regulisano članstvo u velikom broju agencija i specijalizovanih organizacija iz sistema UN.

KONTROLA NAORUŽANJA

Crna Gora je potpisnik brojnih dokumenata čiji je cilj kontrola naoružanja. Zemlja kandidat za članstvo u EU mora imati razvijen sistem kontrole naoružanja, koji se zasniva na normativnom okviru usklađenom s pravnom tekovinom EU. Procjena koju Ministarstvo evropskih poslova vrši u domenu svoje nadležnosti predstavlja samo jedan segment složenog sistema kontrole spoljne trgovine oružjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene, u kojem niz državnih institucija zajedničkim naporima implementira pravni okvir, carinsku kontrolu, podizanje svijesti javnosti, kao i sprovođenje kaznenih mjera u slučaju kršenja Zakona. Crna Gora za sada ostvaruje dobar napredak kroz mjerljive rezultate u ovoj oblasti.

EVROPSKA BEZBJEDNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA

Ova oblast podrazumijeva regulisanje učešća države kandidata u misijama i vojno – odbrambenim institucijama i organizacijama koje su od interesa za Evropsku uniju. U prvom redu se ističe saradnja države kandidata s NATO-om i učešće u mirovnim misijama. Kako je učlanjenje u NATO uz pristupanje Evropskoj uniji, jedan od prioriteta u vanjskoj politici, tako će ovi procesi biti sprovođeni simultano. Pored angažovanja u ISAF misiji u Avganistanu, pripadnici Vojske Crne Gore su angažovani u dvije međunarodne mirovne misije: UN misija u Liberiji – UNMIL i EU NAVFOR ATALANTA u vodama Ardenskog zaliva, pomorska operacija EU.

nazad na vrh

Poglavlje 31 - Press

Pregovaračka grupa i ambasadori EU na radnom doručku: Očekujemo da EU prepozna rezultate koje ostvar…

22-03-2019

Crna Gora očekuje da Evropska unija u ovogodišnjem izvještaju prepozna napredak koji je država ostvarila na svim poljima i da se, nakon izbora za Evropski parlament, snažnije posveti integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU i njihovim reformskim procesima, poručili su predstavnici Pregovaračke grupe na sastanku sa ambasadorima država članica. Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević, i članovi Pregovaračke grupe danas su na radnom doručku, organizovanom u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, sa ambasadorima država članica EU razgovarali o re...

Očekujem da do jula otvorimo poglavlje 8

21-01-2019

Jedna od najvažnijih obaveza koja nas očekuje u ovoj godini i na šta smo fokusirani je otvaranje poglavlja 8 Konkurencija. Naše očekivanje da ove godine otvorimo ovo poglavlje je realno i ja se nadam da će se to desiti već tokom rumunskog predsjedavanja EU, rekao je za Pobjedu glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević. Drljević je kazao da je prethodna godina bila veoma intenzivna kada su u pitanju pregovori sa EU, te da je uspostavljena nova struktura za vođenje procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i formirana Kancelarija za evrop...

Šta obuhvata poglavlje 31: Politički dijalog, razvijen sistem kontrole naoružanja...

28-08-2015

U okviru poglavlja 31, pregovori se vode o ukupnom bezbjednosnom i odbrambenom sistemu Evropske unije, radi očuvanja temeljnih i zajedničkih vrijednosti EU, jačanja međunarodne bezbijednosti i mira, kao i identiteta EU na međunarodnoj sceni.

Radulović: Crna Gora je sve sigurnija država

03-06-2015

Crna Gora, kao relativno mala zemlja, sa ograničenim resursima i kapacitetima, s kompleksnom geopolitičkom pozicijom, u delikatnijem je i po mnogo čemu nepovoljnijem pregovaračkom položaju u odnosu na velike svjetske sile kada je riječ o magistralnim pravcima vanjske i bezbjednosne politike. Ulaskom u Uniju Crnoj Gori se olakšava realizacija vanjskopolitičkih interesa na bilateralnom i multilateralnom nivou, te se ujedno jača njena međunarodna pozicija i sigurnost, kao što to pokazujui primjeri, recimo, &Scaro...