Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 32. Finansijski nadzor

Poglavlje 32 – Finansijski nadzor zvanično je otvoreno 24. juna 2014. godine.

Pravna tekovina Europske unije obuhvata sva prava i obaveze država članica i institucija EU i grupisana je u 35 poglavlja.

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole, standard eksterne revizije i najbolje prakse EU i njhovu primjenu na cijeli javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju nacionalnih i sredstava EU, kao i zaštiti finansijskih interesa EU.

Poglavlje 32 – Finansijski nadzor obuhvata četiri glavne oblasti: javna unutrašnja finansijska kontrola (PIFC), eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita eura od falsifikovanja.

JAVNA UNUTRAŠNJA FINANSIJSKA KONTROLA (PIFC)

Koncept PIFC razvila je Evropska komisija sa ciljem da pomogne zemljama kandidatima u reformi njihovih sistema unutrašnjih kontrola i upravljanju nacionalnim i sredstavima EU, primjenjujući međunarodne standarde i najbolju praksu EU.

U skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i preporukama Evropske komisije, pojam “Javna unutrašnja finansijska kontrola” podrazumijeva sveobuhvatni sistem koji se uspostavlja radi upravljanja, kontrole, revidiranja i izvještavanja o korišćenju sredstava nacionalnog budžeta i sredstava  EU. Ovaj sistem obuhvata dobro finansijsko upravljanje, finansijske i druge kontrole, koje omogućavaju  zakonito, ekonomično, efikasno i efektivno odvijanje poslovnih procesa.

Sistem unutrasnjih  finansijskih  kontrola u javnom sektoru čine:

  • finansijsko upravljanje i kontrola;
  • unutrašnja revizija;
  • Centralna  jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru.
Opširnije...

Poglavlje 32 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šefica radne grupe je Ana Krsmanović, generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija. Kontakt osoba za radnu grupu je Aleksandar Nikčević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 20 članova (15 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 32 - Press

Kada se zatvori poglavlje 33 približno ćemo znati koliko ćemo novca dobijati iz Budžeta EU

26-10-2015

Poglavlje 33 koje se odnosi na Finansijske i budžetske odredbe tretira pitanje koliko će buduća članica Evropske unije (EU) iz svog budžeta uplaćivati sredstava u zajednički budžet EU, odnosno koliko će dobijati novca iz budžeta Unije.

Osigurati zaštitu sredstava EU na isti način kao i u slučaju nacionalnih, javnih sredstava

26-09-2015

Finansijska kontrola odnosi se na kontrolu nacionalnih sredstava, s jedne, i zaštitu finansijskih interesa i valute EU, s druge strane. Ovo poglavlje obuhvata četiri oblasti u okviru kojih Crna Gora mora uskladiti svoje zakonodavstvo i praksu: javnu internu finansijsku kontrolu (PIFC), eksternu reviziju, zaštitu finansijskih interesa EU, kao i zaštitu eura od falsifikovanja.

Usvojena pozitivna mišljenja o Izvještajima o pregovaračkim poglavljima 6, 7 i 32

28-07-2015

Članovi Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore jednoglasno su danas usvojili pozitivna mišljenja o Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 6 – Privredno pravo, Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine i Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijski nadzor.

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Krsmanović: Iz godine u godinu se bilježi napredak u svim oblastima koje pokriva poglavlje 32

15-06-2015

Unutrašnje finansijske kontrole, jasna pravila i procedure, unutrašnja revizija i na kraju eksterna revizija zaokružuju sistem kontrola, koji značajno smanjuje mogućnost zloupotrebe novca - kazala je u intervjuu za Pobjedu Ana Krsmanović, šefica Radne grupe za poglavlje 32 (Finansijski nadzor) i generalna direktorka Generalnog direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija. Poglavlje 32 otvoreno je prije godinu 24. juna prošle godine, a Krsmanović ocjenjuje da će profesija revizora biti sve značajni...