Menu
legendica

Radna grupa 32 - Finansijski nadzor

Ime Pozicija Telefon Institucija
Bojan Paunović Pregovarač Ministarstvo finansija
Ana Krsmanović Šef Radne grupe Ministarstvo finansija
Aleksandar Nikčević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Nina Blečić Član RG Ministarstvo finansija
Jadranka Glomazić Član RG Univerzitet Donja Gorica
Tamara Ivković Član RG Ministarstvo finansija
Dejan Levičar Član RG Centralna banka Crne Gore
Ana Lalević-Filipović Član RG Univerzitet Crne Gore
Valentina Bojović Član RG Ministarstvo finansija
Slavko Rakočević Član RG Univerzitet Mediteran
Branislav Radulović Član RG Državna revizorska institucija
Jelena Šofranac Član RG Centralna banka Crne Gore
Marko Sošić Član RG NVO Institut Alternativa
Miloš Baletić Član RG Ministarstvo finansija
Bojana Bulut Član RG Skupština Crne Gore
Mirko Cerović Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Anja Čarapić Član RG Ministarstvo finansija
Nataša Kovačević Član RG Ministarstvo finansija
Jelena Mirković Član RG Ministarstvo finansija
Draško Novaković Član RG Državna revizorska institucija