Menu
legendica

Radna grupa 4 - Sloboda kretanja kapitala

Ime Pozicija Telefon Institucija
dr Nikola Fabris Pregovarač Centralna banka Crne Gore
Marijana Mitrović-Mijatović Šef Radne grupe Centralna banka Crne Gore
Milena Uskoković Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Tatjana Šćepanović Član RG Centralna banka Crne Gore
Aleksandra Popović Član RG Ministarstvo finansija
Darka Tomčić Član RG Centralna banka Crne Gore
Marija Labudović Burić Član RG Centralna banka Crne Gore
Nađa Marović Član RG Centralna banka Crne Gore
Mira Radunović Član RG Centralna banka Crne Gore
Hedija Redžepagić Član RG Centralna banka Crne Gore
Bojana Bošković Član RG Ministarstvo finansija
Helga Dakić Član RG Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Aleksandar Đuričković Član RG Komisija za tržište kapitala
Ivana Šaranović - Jovićević Član RG Agencija za nadzor osiguranja
Andrija Jovović Član RG Centralna banka Crne Gore
Vesna Simović Član RG Ministarstvo finansija
Milena Vučinić Član RG Centralna banka Crne Gore