Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 5. Javne nabavke

Poglavlje 5 – Javne nabavke zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine.

Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbjeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji.

Javne nabavke u Evropskoj uniji obuhvataju skup djelovanja naručilaca iz država članica Evropske unije radi nabavke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova. Naručioci podrazumijevaju javne naručioce, kao što su državne institucije, gradovi, opštine i sektorske naručioce koji obavljaju djelatnosti vodosnabdijevanja, snabdjevanja energijom, obezbjeđivanja saobraćajnih i poštanskih usluga.

Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da se davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova obezbijedi mogućnost nadmetanja na javnim tenderima u državama članicama Evropske unije. Cilj je, sa jedne strane, jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti, ali i davanje punog smisla jedinstvenom tržištu Evropske unije. Institucije uspostavljene u tu svrhu treba da obezbijede poštovanje zakonodavnog okvira na svim nivoima i osiguraju efikasan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki, koji se, između ostalog, zasniva na pravu podnošenja žalbe. Naručioci usluga su dužni da postupak javnih nabavki sprovode uz puno poštovanje principa transparentnosti.

Opširnije...

Poglavlje 5 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šef radne je grupe Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke. Sekretarka radne grupe je Milena Uskoković iz MEP.

Radnu grupu čini 29 članova (25 iz državnih institucija i 4 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 5 - Press

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Podrška evropskih partnera važna za nastavak reformi

26-06-2015

Podrška evropskih partnera važna za nastavak reformi

Poruke ohrabrenja i podrške Crnoj Gori od strane evropskih i belgijskih partnera, kao i konkretna ekspertska saradnja i pomoć, obezbijediće nastavak dobre dinamike reformi u našoj zemlji, što će biti reflektovano i u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Evropske komisije, saopštio je ministar finansija dr Radoje Žugić na kraju trodnevne posjete evropskim institucijama i belgijskom Ministarstvu finansija.