Menu
legendica

Radna grupa 5 - Javne nabavke

Ime Pozicija Telefon Institucija
Bojan Paunović Pregovarač Ministarstvo finansija
Mersad Mujević Šef Radne grupe Uprava za javne nabavke
Milena Uskoković Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Tanja Janović Član RG Ministarstvo finansija
Gorana Mrvaljević Član RG Uprava za javne nabavke
Zoran Vukašinović Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Vesna Mihailović Član RG Državna revizorska institucija
Ana Đurnić Član RG NVO Institut alternativa
Jelena Jovetić Član RG Ministarstvo finansija
Bojana Kalezić Član RG Montenegro Biznis Alijansa
Hivzo Kajević Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Ivana Nedović Član RG Zajednica opština Crne Gore
Suzana Radulović Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Dalibor Šaban Član RG Agencija za sprječavanje korupcije
Sandra Veličković Član RG Vlada Crne Gore
Milenko Vojičić Član RG NVO Udruženje mladih sa hednikepom Crne Gore
Zoran Živković Član RG Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki