Menu
legendica

Radna grupa 6 - Privredno pravo

Ime Pozicija Telefon Institucija
Goran Nikolić Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Renata Milutinović Šef Radne grupe Ministarstvo ekonomije
Andrijana Čanović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Milana Čabarkapa Član RG Univerzitet Donja Gorica
Mladen Vlahović Član RG Ministarstvo finansija
Mijat Jocović Član RG Univerzitet Crne Gore
Zoran Martinović Član RG Ministarstvo ekonomije
Milan Lakićević Član RG Univerzitet Crne Gore
Srđan Pavlović Član RG Poreska uprava
Ivan Radulović Član RG Ministarstvo finansija
Nina Radulović Član RG NVO Pokret za podršku pridruživanja CG Evropskoj zajednici
Nataša Raičević Član RG Agencija za nadzor osiguranja
Mitar Bajčeta Član RG Privredna komora Crne Gore
Aleksandar Đuričković Član RG Komisija za tržište kapitala
Blažo Jovanić Član RG Privredni sud Crne Gore
Svetlana Karadžić Član RG Ministarstvo finansija
Igor Pavićević Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Ivana Popović Član RG Ministarstvo ekonomije
Vladimir Savković Član RG Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
Rade Šćekić Član RG Institut računovođa i revizora Crne Gore