Menu
legendica

Radna grupa 7 - Pravo intelektualne svojine

Ime Pozicija Telefon Institucija
Biljana Jakić Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Valentina Radulović Šćepanović Šef Radne grupe Zavod za intelektualnu svojinu
Vanja Banović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Nebojša Mugoša Član RG Ministarstvo ekonomije
Nada Đurđić Član RG Tržišna inspekcija
Milanka Strunjaš Član RG Uprava Carina
Zoran Tomović Član RG Uprava policije
Dijana Raičković Član RG Privredni sud
Dušan Lukšić Član RG Advokatska komora Crne Gore
Omer Markišić Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Božidar Raičević Član RG Prava autora muzike Crne Gore
Predrag Mugoša Član RG Forum prosperiteta
Svjetlana Aligrudić Član RG Skupština Crne Gore
Merisa Čekić Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Lidija Golubović Član RG Privredna komora Crne Gore
Vesna Kostić Član RG Agencija za ljekove i medicinska sredstva
Lidija Martić Član RG Zavod za intelektualnu svojinu
Vesna Nikčević Član RG Zavod za intelektualnu svojinu
Vukas Radonjić Član RG Osnovno državno tužilaštvo
Dragana Ranitović Član RG Zavod za intelektualnu svojinu