Menu
legendica

Radna grupa 7 - Pravo intelektualne svojine

Ime Pozicija Telefon Institucija
Jelena Šaranović Član RG Ministarstvo nauke
Nataša Vukašinović Član RG Zavod za intelektualnu svojinu