Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine

Poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine

O čemu se pregovara?

Zamislimo na trenutak svijet bez intelektualne svojine. Da li ste razmišljali o tome kako bi sve funkcionisalo da oblast intelektualne svojine ne postoji? Da li vam je zamisliv svijet bez knjiga, muzike, arhitektonskih prizora različitog dizajna, mehanizama komunikacije, vašeg kompjutra, televizora, klime uređaja? Sve ono što vidite okom je nekada bila ideja, a danas stvarnost. Budućnost plasira neke nove tokove a mi smo tu da se s njima uhvatimo u koštac. Nije jednostavno ni lako, ali kada svako od nas pojedinačno ukaže na neki od izazova, onda se stvari mijenjaju. Danas su to roboti, vrhunski unaprijeđeni softveri koji imaju za cilj da olakšaju neke stvari za ljude, automobili, blogovi, vlogovi, društvene mreže gdje ljudi dijele svoju misao. Da li je korektno u ovoj eri interneta preuzeti nečije djelo i predstaviti kao svoje? Da li je u redu “otuđiti” nečiju ideju i realizovati kao svoju? Zadatak je da se za oblast intelektualne svojine uspostave pravila koja se moraju poštovati. Preciznije rečeno, pravo intelektualne svojina je pravo “svojine” nad individualnim kreacijama. Iako neopipljiva u fizičkom smislu, ima sve karakteristike imovine. Može se kupiti, prodati, licencirati, zamijeniti, pokloniti, naslijediti kao i svaka druga svojina, a Crna Gora radi na tome da jasno definiše granice dozvoljenog i savjesnog postupanja u ovoj oblasti.

Podoblasti?

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti Pravo intelektualne svojine obuhvata pitanje autorskog i srodnih prava, prava industrijske svojine i odredbe o njihovom sprovođenju.

Autorsko i srodna prava štite djela iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, dok se pod industrijskom svojinom podrazumijevaju prava na patent, žig, industrijski dizajn, oznake geografskog porijekla i geografske oznake i topografije poluprovodnika.

Prava intelektualne svojine su izložena u članu 27 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja ističe pravo na zaštitu stvaralaštva. Najveće civilizacijske tekovine su prvi međunarodni ugovori iz oblasti intelektualne svojine i to Pariška konvencija za zaštitu Industrijske svojine 1883. i Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela 1886. Knjaževina Crna Gora je bila članica Bernske i Pariske konvencije kao najstarijih međunarodnih izvora prava od 1. VII 1893. Ustav Crne Gore u članu 76 i 77 garantuje zaštitu intelektualnog stvaralaštva.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje Pravo intelektualne svojine zvanično je otvoreno 31. marta 2014. godine.

Mjerila za zatvaranje?

1. Crna Gora izvršava sve neophodne zakonodavne izmjene u cilju obezbjeđivanja primjene principa Unijskog iscrpljenja prava na teritoriji čitave EU danom pristupanja.

2. Crna Gora usvaja izmjene i dopuna Zakona o autorskom i srodnim pravima, u cilju punog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU.

3. Crna Gora usvaja novi Zakon o patentima kako bi kompletirala usklađivanje sa pravnom tekovinom, s posebnim naglaskom na dodatne sertifikate zaštite.

4. Crna Gora obezbjeđuje dovoljno administrativnih kapaciteta za registraciju i primjenu prava intelektualne svojine i obezbjeđuje bilans rezultata istraga od strane carinske službe, kao i efektivnu prinudnu primjenu kroz građanske, a gdje je potrebno i krivične sudske postupke za prekršioce prava.

Aktivnosti u narednom periodu?

Prema Izvještaju Evropske komisije za 2019. Crna Gora ima dobar nivo spremnosti u oblasti prava intelektualne svojine. Dobar napredak je postignut u oblasti integrisanja IT instrumenata za prava industrijske svojine, kao i u pogledu koordinacije uključenih tijela, zajedničkih operacija i izvještavanja.

Crna Gora će u narednom periodu, shodno dobijenim preporukama, sa posebnom pažnjom nastaviti dalji rad na pripremi i usvajanju nove Nacionalne strategije za intelektualnu svojinu, usklađivanju sa pravnom tekovinom EU u dijelu kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava i mjerama poboljšanja bilansa ostvarenih rezultata u istragama, krivičnom gonjenju i sudskom epilogu.

U narednom periodu izazovi za Crnu Goru se u najvećoj mjeri odnose na intenziviranju širenja svijesti o intelektualnoj svojini kod građana i reformi javne uprave na način da u budućnosti bude adekvatno spremna za sve izazove u ovoj oblasti, što je istovremeno vrlo značajno za evropsku perspektivu Crne Gore.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Članovi Radne grupe za ovo poglavlje su predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva nauke, Kancelarije za evropske integracije, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za inspekcijske poslove, Agencije za ljekove i medicinska sredstva, Privrednog suda, Tužilaštva Crne Gore, skupštinskog Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Privredne komore Crne Gore, Advokatske komore Crne Gore, NVO Forum prosperiteta i NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Korist od adekvatno uređene oblasti intelektualne svojine u Crnoj Gori je i u tome što će svi zainteresovani moći da stvaraju svoja djela bez bojazni da će biti na bilo koji način oštećeni. Ovo je jako važno, ne samo za građane Crne Gore već i građane iz drugih zemalja svijeta. Adekvatna zastita intelektualne svojine je ključni preduslov svakog ekonomskog i drugog razvoja jedne zemlje i iskaz posvećenosti Crne Gore pristupanju EU.

 

nazad na vrh

Poglavlje 7 - Press

Pregovaračka grupa i ambasadori EU na radnom doručku: Očekujemo da EU prepozna rezultate koje ostvar…

22-03-2019

Crna Gora očekuje da Evropska unija u ovogodišnjem izvještaju prepozna napredak koji je država ostvarila na svim poljima i da se, nakon izbora za Evropski parlament, snažnije posveti integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU i njihovim reformskim procesima, poručili su predstavnici Pregovaračke grupe na sastanku sa ambasadorima država članica. Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević, i članovi Pregovaračke grupe danas su na radnom doručku, organizovanom u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, sa ambasadorima država članica EU razgovarali o re...

Očekujem da do jula otvorimo poglavlje 8

21-01-2019

Jedna od najvažnijih obaveza koja nas očekuje u ovoj godini i na šta smo fokusirani je otvaranje poglavlja 8 Konkurencija. Naše očekivanje da ove godine otvorimo ovo poglavlje je realno i ja se nadam da će se to desiti već tokom rumunskog predsjedavanja EU, rekao je za Pobjedu glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević. Drljević je kazao da je prethodna godina bila veoma intenzivna kada su u pitanju pregovori sa EU, te da je uspostavljena nova struktura za vođenje procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i formirana Kancelarija za evrop...

Crna Gora značajno napredovala u oblasti intelektualne svojine

29-10-2018

Crna Gora je, uz podršku Evropske komisije, značajno unaprijedila stanje u oblasti prava intelektualne svojine, kako u pogledu usklađenosti sa pravnom tekovinom EU, tako i u dijelu uspostavljanja odgovarajućeg sistema za njegovo sprovođenje, saopštio je zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak otvarajući sastanak eskpertske misije za poglavlje 7- Pravo intelektualne svojine. “Nakon otvaranja 7. poglavlja, u martu 2014. godine, naš rad je fokusiran na ispunjavanje četiri završna mjerila. Usvojili smo i izmenili sve neophodne zakone uz saglasnos...

Kolegijum za pregovore sa EU: Ojačati Kancelariju za EU, smanjiti format radnih grupa

06-07-2018

Kolegijum za pregovore Crne Gore i Evropske unije razmotrio je danas na XX sjednici stanje u pregovaračkom procesu i zaključio da predstojeći izazovi u integracionom procesu iziskuju jačanje kadrovskih kapaciteta Kancelarije za evropske integracije i ustanovljavanje procedura koje će podrazumijevati nagrađivanje najodgovornijih subjekata u pregovorima na osnovu ostvarenog rezultata.

Crna Gora nastavlja napredak u pregovaračkim poglavljima

20-06-2018

Crnogorske institucije nastavljaju sa daljim unapređenjem stanja u 7 pregovaračkih poglavlja koja su bili tema sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održanog danas u Briselu. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Jesus-Gimeno i generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić. ...

Javni poziv NVO-ima za člana Radne grupe za poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine

23-10-2017

Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti prava intelektualne svojine da dostave predlog za izbor tri predstavnika/ce u sastav radne grupe za učešće u pripremi pregovora o poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine. Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Poslušajte desetu emisiju "EU je tu": O problemu piraterije i autorskim pravima

29-04-2016

Tema desete emisije bila je pravo intelektualne svojine, Poglavlje 7 koje je otvoreno 31. marta 2014. godine. Član Radne grupe Emina Mujević, savjetnica u Zavodu za intelektualnu svojinu saopštila je da je Crna Gora usvojila veći dio zakonodavstva i da se propisi sprovode. Očekuje da bi do kraja 2016. mogla da budu ispunjena sva mjerila te da bi tad Poglavlje moglo da bude zatvoreno.

Saradnja doprinosi usklađivanju nacionalne legislative sa pravnom tekovinom EU

29-03-2016

Poreska uprava i kompanija Microsoft Crna Gora, uz podršku Ambasade SAD u Podgorici i Američke privredne komore u Crnoj Gori dogovorili su realizaciju zajedničkih aktivnosti u cilju jačanja saradnje na polju edukacije o pravima intelektualne svojine i informacinim tehnologijama, radi prevencije upotrebe nelicenciranih softvera, kao i efikasnije kontrole prometa softvera sa aspekta oporezivanja.

Poglavlje 7 dobilo ocjenu 5 u Izvještaju EK o napretku Crne Gore

18-01-2016

Ovdje možete pogledati gostovanje pomoćnice direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Dušanke Perovic u emisiji "Radni dan" na Radio-televiziji Crne Gore koja je govorila o zaštiti intelektualne svojine i napretku u poglavlju 7 Pravo intelektualne svojine.

Adžić: Značajan progres u oblasti intelektualne svojine

13-11-2015

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, šef Radne Grupe za poglavlje 7 i stalni član Komisije Vlade za evropske integracije Novak Adžić kazao je za portal CDM da je naša zemlja, u izvještaju Evropske komisije, ostvarila značajan progres u ovoj oblasti. On je nezadovoljan što određeni mediji favorizuju izvjesne pojedince da komentarišu ostvarene rezultate u ovoj oblasti, odnosno da oni neovlašteno vrše tuđe poslove, sa ciljem da se lično reklamiraju i preporuče izvjesnim krugovima, čim...

Vlada CG utvrdila Prijedlog zakona o bezbjednosti hrane: Otvoriti pregovore u poglavlju 12

27-08-2015

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 124. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković utvrdila Prijedlog zakona o bezbjednosti hrane kojim se propisuju uslovi za bezbjednost hrane i obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, potrošača i efikasnog funkcionisanja tržišta.

Usvojena pozitivna mišljenja o Izvještajima o pregovaračkim poglavljima 6, 7 i 32

28-07-2015

Članovi Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore jednoglasno su danas usvojili pozitivna mišljenja o Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 6 – Privredno pravo, Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine i Izvještaju o pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijski nadzor.

Đukanović: Crna Gora posvećena unapređenju sistema zaštite intelektualne svojine

06-07-2015

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio je danas generalnog direktora Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu Frensisa Garija, koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

Crna Gora otvorila poglavlja 7 i 10

31-03-2014

Crna Gora  je na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu otvorila pregovore u dva poglavlja: 7 –Pravo intelektualne svojine i 10- Informatičko društvo i mediji. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 7. i 10. poglavlje Novak Adžić i Ružica Mišković. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, istakao zadovoljstvo što se, nakon otvaranja pregovora u oblasti vladavine prava, pregovarački proces nast...