Menu
legendica

Radna grupa 8 - Konkurencija

Ime Pozicija Telefon Institucija
Biljana Jakić Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Miodrag Vujović Šef Radne grupe Agencija za zaštitu konkurencije
Aleksandar Mašković Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Radmila Damjanović Član RG Ministarstvo ekonomije
Goran Nikolić Član RG Ministarstvo ekonomije
Saša Ivanović Član RG ministarstvo nauke
Lepa Aleksić Član RG Agencija za zaštitu konkurencije
Lidija Pejović Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Jovana Tošković Član RG Agencija za zaštitu konkurencije
Nikola Milović Član RG Univerzitet Crne Gore
Bisera Andrijašević Član RG NVO Evropski pokret u Crnoj Gori
Radosav Babić Član RG Ministarstvo ekonomije
Svetlana Budisavljević Član RG Upravni sud Crne Gore
Ana Cmiljanić Član RG Investiciono-razvojni fond Crne Gore
Dragan Damjanović Član RG Ministarstvo finansija
Dragoljub Janković Član RG Ministarstvo kulture
dr Milena Jokić - Kavarić Član RG Univerzitet Mediteran
Zoran Kostić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Miroslav Mašić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Novo Radović Član RG Agencija za zaštitu konkurencije