Menu
legendica

Radna grupa 9 - Finansijske usluge

Ime Pozicija Telefon Institucija
dr Nikola Fabris Pregovarač Centralna banka Crne Gore
mr Ana Vlahović Šef Radne grupe Centralna banka Crne Gore
Miloš Vujović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Nataša Raičević Član RG Agencija za nadzor osiguranja
Nikša Bulatović Član RG Montenegro biznis alijansa
Miomir Ćirović Član RG Centralna banka Crne Gore
Nebojša Đoković Član RG Udruženje banaka Crne Gore
Aleksandar Đuričković Član RG Komisija za hartije od vrijednosti
Novica Ivanović Član RG Privredna komora Crne Gore
Davor Lučić Član RG Uprava policije
Gojko Maksimović Član RG Montenegroberza
Predrag Marković Član RG Fond za zaštitu depozita
Biljana Pantović Član RG Agencija za nadzor osiguranja
Nikola Pejović Član RG Komisija za hartije od vrijednosti
Aleksandra Popović Član RG Ministarstvo finansija
Marko Vojinović Član RG Centralna Depozitarna Agencija
Dejan Vujačić Član RG Centralna banka Crne Gore
Stevan Vukčević Član RG Fond za zaštitu depozita
Bojana Bošković Član RG Ministarstvo finansija
Bojana Bulut Član RG Skupština Crne Gore