Menu
A+ A A-

Uvodna riječ glavnog pregovarača

Uvodna riječ glavnog pregovarača

Poštovani,

Crna Gora je, osim geografski, u istorijskom i kulturološkom smislu uvijek bila dio ujedinjene Evrope. Kroz vođenje pristupnih pregovora, mi potvrđujemo svoje nedvosmisleno evropsko opredjeljenje i jasnu evropsku pripadnost. No, što je još važnije i što je suština procesa koji vodimo, prihvatanjem evropskih vrijednosti i standarda, svakim danom unapređujemo uslove za život i rad naših građana.

Činjenica je da danas, šest godina nakon otvaranja pregovora, Crna Gora ima 30 otvorenih poglavlja i da smo svakim danom sve bliže članstvu u EU. Napredovanje prema članstvu se ne ogleda samo u pogledu broja otvorenih i zatvorenih poglavlja, u čemu Crna Gora prednjači u odnosu na region. Ono se vidi kroz promjene u načinu razmišljanja i rada, te uspješno prenijete evropske standarde i prakse koje podižu kvalitet života u svim sferama društva.

Posebno važan segment u pregovaračkom procesu zauzima vladavina prava koja predstavlja srž novog pristupa u vođenju pregovora. Iz tog razloga, a još više zbog uticaja koji temeljna prava, reforma pravosuđa i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, imaju na kvalitet sprovedenih ukupnih reformi i dalji napredak našeg društva, ovim oblastima od početka posvećujemo posebnu pažnju. Tako će biti i u nastavku procesa. Posvećeno i odgovorno ćemo raditi na intenziviranju aktivnosti i kreiranju opipljivih rezultata u poglavljima 23 i 24 koja određuje ukupan tempo našeg evropskog puta.

Ovaj unutrašnji zadatak, od čijeg ostvarenja će imati koristi, prije svega, svi naši građani, udružio je ogromni raspoloživi ljudski kapital u zemlji, kroz objedinjavanje potrebnih znanja, iskustva i energije. Naša kvalitetna pregovaračka struktura danas broji gotovo 1.400 članova, predstavnika svih grana vlasti, nevladinog sektora, akademske i poslovne zajednice.

Crna Gora u ovom zahtjevnom procesu tranformacije društva i dostizanja evropskog kvaliteta življenja nije usamljena i ima nedvosmislenu podršku partnera iz EU, koji su jasno poručili da je mjesto Zapadnog Balkana u evropskoj porodici, a da politika proširenja ostaje visoko na agendi EU. Najbolja potvrda i materijalizacija tog stava jeste značajna finansijska podrška EU, posebno u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), koji predstavlja ključni alat za podršku državama kandidatima u jačanju kapaciteta za usvajanje evropskih vrijednosti, standarda, propisa i najboljih praksi, što doprinosi ispunjavanju uslova pristupanja i kvalitetnoj pripremi za buduće članstvo.

Ideja evropske integracije uvriježena je u crnogorskom društvu, o čemu najbolje svjedoči pozitivan stav koji građani godinama imaju u odnosu na članstvo Crne Gore u EU.
Upravo zato važan aspekt uspješnog vođenja pristupnih pregovora, pored znanja i stručnosti pregovaračkih struktura, predstavlja i pravovremeno i sveobuhvatno informisanje javnosti o pregovorima i njihovo uključivanje u ovaj proces.

To je i cilj ove internet sranice – da pruži pregledne, jasne i razumljive informacije građanima.

Cilj nam je da visokim stepenom transparentnosti omogućimo svim zainteresovanim uvid u pregovore o pristupanju Crne Gore EU, vodeći pri tom računa o procedurama i pravilima pregovaračkog procesa.

 

S poštovanjem,

Aleksandar Drljević

nazad na vrh