Menu
legendica
A+ A A-

Sporazum između Velike Britanije i EU o izmijenjenim uslovima članstva: Sitni ustupci, krupna simbolika

  • Objavljeno u NVO i EU

Nakon devet mjeseci pregovora između predstavnika Velike Britanije i EU, premijer David Cameron i predsjednik Savjeta EU Donald Tusk su krajem januara postigli sporazum o uslovima ostanka Velike Britanije u EU. Dogovor je morao biti sklopljen na brzinu, da bi mogao biti potvrđen od strane država članica na narednom samitu Savjeta EU 16. februara, jer se očekuje da bi referendum o izlasku Velike Britanije iz EU mogao biti održan već u junu.

Opširnije...

Da li će politička kriza u Crnoj Gori usporiti put ka EU: Dijalog i izbori

  • Objavljeno u NVO i EU

Trenutna politička kriza u Crnoj Gori, zavisn od konstruktivnosti opozicije i vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS), može imati za posljedicu usporavanje procesa evropskih integracija ili davanje alibija vlasti DPS–a da sebe po ko zna koji put pretpostavi kao faktor stabilnosti i političke ozbiljnosti, mišljenje je jednog dijela sagovornika Evropskog pulsa.

Opširnije...

Od makadama ka autoputu

  • Objavljeno u NVO i EU

Da bi zavorila pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika, Crna Gora treba da postigne usklađenost s pravnom tekovinom EU koja se odnosi na naplatu putarine, socijalno zakonodavstvo u drumskom saobraćaju, nova pravila o težini i dimenzijama vozila za prevoz teške robe i vozila za prevoz putnika.

Dalje, Crna Gora treba se uskladi sa zajedničkim pravilima za pristup profesiji drumskog prevoznika, te za pristup tržištu međunarodnog drumskog prevoza tereta i za pristup međunarodnom tržištu usluga prevoza običnim i turističkim autobusima.

Opširnije...

Poglavlje 35: Razna pitanja koja nisu pokrivena drugim pregovaračkim poglavljima

  • Objavljeno u NVO i EU

Novi pristup pregovorima sa Crnom Gorom, kao i pregovorima sa Hrvatskom, podrazumijeva 35 poglavlja komunitarne tekovine (fr. acquis communitauire) Evropske unije, odnosno korpus prava EU koja su podijeljena tako što će omogućiti lakšu konsultaciju i screening njenih zakona i regulativa. Tokom screening-a postoje određena pitanja koja nijesu pokrivena samim poglavljima, a igraju važnu ulogu u procesu pregovaranja za zemlju kandidata pa i samim tim zemlje članice EU.

Opširnije...

Osigurati jednak pristup životu svim građanima

  • Objavljeno u NVO i EU

U novom izdanju časopisa DisabilityINFO objavljen je intervju sa glavnim pregovaračem za vođenje pregovora u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ambasadorom Aleksandrom Andrijom Pejovićem o evropskoj integraciji Crne Gore, ostvarenom napretku, dometima u oblasti ljudskih i prava osoba s invaliditetom.

Opširnije...

Kroz ZKO organizacije civilnog društva se pripremaju za buduću saradnju nakon pristupanja Crne Gore EU

  • Objavljeno u NVO i EU

Imajući u vidu kandidatski status države za članstvo u Evropskoj uniji, a na osnovu člana 124 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska komisija je 26. aprila 2011. godine donijela zvaničnu Odluku o osnivanju Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC).

Opširnije...

Osigurati zaštitu sredstava EU na isti način kao i u slučaju nacionalnih, javnih sredstava

  • Objavljeno u NVO i EU

Finansijska kontrola odnosi se na kontrolu nacionalnih sredstava, s jedne, i zaštitu finansijskih interesa i valute EU, s druge strane.

Ovo poglavlje obuhvata četiri oblasti u okviru kojih Crna Gora mora uskladiti svoje zakonodavstvo i praksu: javnu internu finansijsku kontrolu (PIFC), eksternu reviziju, zaštitu finansijskih interesa EU, kao i zaštitu eura od falsifikovanja.

Opširnije...

Crna Gora – mala država sa velikom željom za članstvom u EU

  • Objavljeno u NVO i EU

Crna Gora prednjači među zemljama kandidatima za EU, time što je već otvorila 20 pregovaračkih polja od ukupno 35, pri čemu su dva privremeno zatvorena. Ta pozicija Crne Gore u pristpunim pregovorima umnogome ima veze sa njenom predanošću kada je u pitanju članstvo. Kada razgovaram sa vladinim zvaničnicima, političarima iz opozicije, aktivistima iz NVO sektora i drugim pripadnicima javnosti, svi dijele iste stavove u vezi sa članstvom u EU.

Opširnije...