Menu
legendica
A+ A A-

U oblasti životne sredine EU za cilj ima održivi razvoj

  • Objavljeno u NVO i EU

Evropska unija u oblasti zaštite životne sredine ima za cilj održivi razvoj. To znači da kratkoročne ekonomske koristi na štetu životne sredine moraju biti zamijenjene održivim modelom ekonomskog i socijalnog razvoja, kao osnove za veću efikasnost i konkurentnost.

Evropska strategija za održivi razvoj, usvojena 2001, zasniva se na koordinisanom razvoju zajedničkih politika koje se bave ekonomskom, socijalnom i dimenzijom zaštite životne sredine. Na osnovu nje se ustanovljava skup glavnih ciljeva kako bi se ograničile klimatske promjene i povećala upotreba čiste energije, odgovorilo na prijetnje po ljudsko zdravlje, efikasnije upravljalo prirodnim izvorima i unaprijedio transportni sistem.

Politika životne sredine u okviru Unije počinje se razvijati sedamdesetih godina dvadesetog vijeka, usljed jačanja svijesti o tome da industrijalizacija i razvoj ne mogu i ne smiju ići na uštrb životne sredine čije bogatstvo nije neiscrpno da može neograničeno da se troši. Danas je životna sredina jedna od najkompleksnijih politika EU, a zaštita životne sredine i održivi razvoj osnovne vrijednosti usmjerene na očuvanje životne sredine za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Opširnije...

Dedović: Zavidan nivo uključenosti NVO sektora

  • Objavljeno u NVO i EU

U dosadašnjem toku pregovora u okviru poglavlja 24, postignut je zavidan nivo saradnje i uključenosti predstavnika civilnog društva na aktivnostima koje je realizovala radna grupa, rekao je član tog tijela Vlado Dedović.

On je, komentarišući učešće predstavnika nevladinog sektora u radnim grupama za pregovaračka poglavlja, kazao da proces pregovora Crne Gore i Evropske unije doživljava kao proces koji će voditi stvarnim društvenim reforma, koje će biti prepoznate kroz stvaranje novog vredonosnog sistema.

Dedović je agenciji MINA rekao da proces evropskih integracija doživljava i kao proces kroz koji će biti uspostavljen sistem beskopromisne vladavine prava i jakih institucija u Crnoj Gori.

Opširnije...

Ambasador Drobnič gost drugog "Evropskog kafea"

  • Objavljeno u NVO i EU

Centar za građansko obrazovanje je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert, nastavio sa realizacijom projekta "Evropski kafe" u okviru kojeg je organizovan sastanak predstavnika/ca nevladinih organizacija sa ambasadorom Mitjom Drobničem, šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, na temu „Uloga i značaj nevladinih organizacija u procesu pregovara Crne Gore sa Evropskom unijom – pogled iz EU“

Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević je ocijenila da je uloga crnogorskog nevladinog sektora nezaobilazna u procesu pregovora sa EU, tim prije što državne institucije nemaju potreban administrativni kapacitet da na optimalan način preuzimaju vrijednosti i pravnu tekovinu EU.

"NVO sektor kroz realizaciju svojih projektnih aktivnosti, kao kontinuirani korektor društvenih odnosa, daje nemjerljiv doprinos razvoju funkcionalnosti demokratije u Crnoj Gori", kazala je Uljarević.

Opširnije...

Koliko IPARD like može pomoći poljoprivrednicima u Crnoj Gori: Pravo vrijeme za sjetvu

  • Objavljeno u NVO i EU

Vijekovima okrenuti moru i ribolovu mještani ostrva Ugljana iz Hrvatske 2008. su odlučili da osnuju
udruženje “Omega 3” koje okuplja 24 člana sa flotom od 30 brodova, uglavnom za ribolov. Kupili su parcelu površine 11.000 kvadratnih metara i počeli gradnju distributivnog centra. Ukupna investicija iznosila je oko 300 000 eura od kojih je 250 000 eura bio kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Tokom realizovanja investicija, kandidovali su dio projekta i dobili podršku iz IPARD programa Evropske unije (EU), što im je olakšalo posao i skinulo opterećenje s obzirom da su mogli vratili deo kredita HBOR-u. Sada, godišnje ulove oko 13-14.000 tona ribe što predstavlja četvrtinu hrvatskog ulova sardele i inćuna. To je samo jedna od uspješnih priča iz Hrvatske u kojoj su poljoprivrednici uspjeli da ojačaju svoje kapacitete uz pomoć IPARD programa.

Od ove godine će i crnogorski poljoprivrednici imati priliku da koriste sredstva kroz program IPARDlike.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, EU i Svjetska banka (SB) pokrenuli su ovaj program
zvanično u decembru 2014. U okviru projekta za 2015. biće dostupno 4,1 milion eura poljoprivrednim
proizvođačima i to u formi bespovratih sredstava. Od tog iznosa EU je obezbijedila oko 3,8 miliona
eura. Tako kroz podršku u iznosu od 50% realizovane investicije crnogorski poljoprivrednici imaju priliku da povećaju stočni fond i površine pod zasadima, smanje troškove proizvodnje i postignu veću konkuretnost. Maksimalan iznos pojedinačne investicije je 100.000 eura za sve oblasti poljoprivrede.

Svjetska banka je podržala IPARD-like s obzirom da su iskustva drugih zemljama u procesu pridruživanja EU pokazala da mnogi poljoprivrednici nijesu mogli da se izbore sa strogim uslovima IPARD-a zbog čega je dio sredstava koja Unija izdvaja za poljoprivredu ostao neiskorišćen. Tako je Evropska komisija Hrvatskoj ponudila 179 miliona eura kroz IPARD za period 2007 - 2011. Zbog loše početne pripremljenosti administracije u blagajnu EU vraćeno je 25 miliona eura vezanih uz 2008. EK je ipak iskazala velikodušnost i dopustila povlačenje novca do kraja 2013, što je bio izuzetak u odnosu na 12 zemalja koje su postale članice Unije u dva ranija kruga proširenja. IPARD like je, dakle, pripremni projekat da bi se administracija i savjetodavne službe pripremili za strožije uslove povlačenja sredstava iz IPARD-a, ali I za tržište EU.

Opširnije...

Značaj poglavlja 26: Glavni razvojni resurs je ljudski kapital

  • Objavljeno u NVO i EU

Značaj poglavlja 26 Obrazovanje i kultura se ogleda u činjenici da je u razvijenim ekonomijama EU prepoznato da je glavni razvojni resurs ljudski kapital, a njegov kvalitet prvenstveno zavisi od ponude odgovaraćeg obrazovanja i obuke.

Saradnja u EU u oblasti obrazovanja, stručnog obrazovanja i mladih bazira se na članovima 149 i 150 poglavlja 9 Ugovora EU.

Prema ovim članovima, države članice su nadležne za izgradnju svojih sistema obrazovanja, za sadržaj obrazovanja i očuvanje kulturne i jezičke raznolikosti.

Lisabonskom strategijom, iz 2000, Evropski savjet je postavio za cilj da EU postane najkonkurentnija
i najdinamičnija privreda utemeljena na znanju, sposobna za održivi ekonomski rast, s većim mogućnostima zapošljavanja, boljim poslovima i većom socijalnom kohezijom.

Pravni okvir, u kojem su smjernice za kreiranje društva znanja u EU, se manifestuje kroz veliki broj dokumenata EU (Bolonjska deklaracija, Lisabonska strategija, Kopenhaška deklaracija itd.). Pretvaranje Evropske unije u vodeću svjetsku privredu utemeljenu na znanju će biti moguće samo ako obrazovanje i
obuka budu djelovali kao faktori privrednog rasta, istraživanja i inovacije, kompetitivnosti, održivog
zapošljavanja, društvenog uključivanja i aktivnog gradjanskog djelovanja.

Opširnije...

EU i Balkan se moraju posvetiti dijalogu

  • Objavljeno u NVO i EU

"Nekad mi je bilo stalo, ali stvari su se promijenile", pjeva Bob Dilan. Pjesma se ne odnosi na integraciju zapadnog Balkana u Evropi, ali ove riječi dobro opisuju stavove obje strane. Pa ipak, u interesu je zemalja zapadnog Balkana da se pridruže EU, kao što je i u interesu EU da im pomogne u pristupanju. Da bi se proces pokrenuo, potrebno je da EU redefiniše svoje osnovne vrijednosti, dok se zemlje zapadnog Balkana moraju suočiti sa teškim činjenicama iz bliske prošlosti kako bi izbjegle ponavljanja istih grešaka.

Do skoro, učlanjenje u evroatlantske institucije i saveze poput EU i NATO se gotovo predstavljalo gotovo očigledan nacionalni cilj. Nakon pada komunističkih vlada u istočnoj Evropi, ove institucije su predstavljale prosperitet i progres, što je i bio ključni sastojak evropske politike štapa i šargarepe. Kao vodeći poslijeratni projekat pomirenja i integracija na evropskom kontinentu, EU je dugo predstavljala magnet za mnoge zemlje. U poslije vrijeme, međutim, evropska ekonomska kriza i njene političke, socijalne i ekonomske posljedice po nove zemlje članice čine perspektivu članstva manje primamljivom.

No, novi predsjednik EK, Jean-Claude Juncker, kaže, da Unija neće primati nove članice u narednih pet godina. Obim i kompetencije Generalnog direktorata za proširenje su takođe smanjene, a fokus preusmjeren na odnose sa zemljama u evropskom susjedstvu. Sve to je razumljivo izazvalo zabrinutost među balkanskim državama u pogledu perspektive učlanjenja u EU.

Opširnije...

Važnost poglavlja 25: Nauka i istraživanje

  • Objavljeno u NVO i EU

Važnost poglavlja 25 - Nauke i istraživanja seogleda u činjenici da je u EU prepoznat značaj uticaja razvoja i primjene naučnih i tehnoloških dostignuća na razvoj ekonomije i cjelokupnog društva.

Ova povezanost je naročito vidljiva posljednjih decenija, tako da nauka, kao područje koje stvara novo znanje, dobija sve više na značaju prilikom kreiranja strategija razvoja evropskog društva.

Aktivnosti Unije u oblasti nauke i istraživanja su definisane Glavom 19 Ugovora o funkcionisanju EU, a član 179. ovog Ugovora navodi da je cilj EU jačanje naučnih i tehnoloških osnova evropske privrede, u cilju podizanja njene konkurentnosti i efikasnosti.

Stoga, EU promoviše međusobnu saradnju privrednogi naučno-istraživačkog sektora i podstiče naučno-istraživačku djelatnost i tehnološko razvojne projekte kako razvojnih centara preduzeća, tako i univerziteta i istraživačkih instituta u cilju efikasnijeg korištenja sinergetskog efekta.

U tom smislu, EU pruža podršku realizaciji naučnih istraživanja i programa za tehnološki razvoj u preduzećima, univerzitetima, istraživačkim institutima i centrima, kao i njihovoj međusobnoj saradnji.

Opširnije...

Pregovori i osobe s invaliditetom

  • Objavljeno u NVO i EU

Proces pregovora sa Evropskom unijom (EU) nije nikako samo politička priča, već sveobuhvatan društveni proces, koji se tiče svakog građanina pojedinačno i društva u cjelini. Tako ni članstvo u EU ne može biti samo benefit za državu kao „politički aparat", već prije svega za grđanina, kao čovjeka. Međutim, napredak nam ne garantuje samo članstvo u EU, jer i on zavisi od našeg interesovanja i zalaganja u samom pregovaračkom procesu, odnosno pristupnim pregovorima. Napredak i zadovoljstvo zavisi i od nas samih, građanki i građana pojedinačno, zato je važno da toga svaki pojedinac bude i svjestan.

U mnogim državama, sada članicama EU, pojedini djelovi društva i društvene grupacije su bile potpuno zanemarene u procesu pregovora, pa tako ni samim ulaskom države u EU, tj. njenim punopravnim članstvom nijesu osjećale zadovoljstvo, niti su isticale napredak, naprotiv, često su se ti pojedinci i grupacije, a nekada i većina ostalih građana osjećali razočaranima i prevarenima. Da se to isto ne bi desilo crnogorskom društvu, kao što sam već pomenula, neophodno je da se u samom procesu pristupanja uključe svi i daju svoj doprinos. Da bi se osjetilo lično zadovoljstvo i napredak ne treba čekati da država postane članica EU, jer nam unija ne donosi ništa sama. Kako i sam proces pregovora traje nekoliko godina, u prosjeku cijelu deceniju, to je posebno važno za marginalizovane grupe, među kojima su osobe s invaliditetom. Svjesni toga od samog početka započinjanja pregovora Crne Gore sa EU u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) nijesmo željeli da budemo van konteksta i međusobnog odnosa: pregovori i osobe s invaliditetom.

Opširnije...

Komuniciranje EU u Crnoj Gori

  • Objavljeno u NVO i EU

U Strategiji informisanja javnosti o pristupanju Crne gore Evropskoj uniji 2014 – 2018, u uvodnom dijelu stoji "Imajući u vidu da u Evropsku uniju ulazi čitavo društvo, važno je u narednom petogodišnjem periodu uspostaviti komunikacione mehanizme i osmisliti aktivnosti koje treba da doprinesu većoj informisanosti, zainteresovanosti građana, ali i ostvarenju opšteg cilja – boljem razumijevanju procesa evropske integracije kod građana i obezbjeđenju podrške procesu pristupanja Crne Gore EU".

Upravo informisanje i obrazovanje građana Crne Gore, iz najrazličitijih društvenih struktura, jedan je od stubova programa Evropskih integracija Centra za građansko obrazovanje (CGO). Na stotine donosilaca odluka ili aktivnih učesnika u oblikovanju politika koje su dio integracionih procesa su prošli obrazovne programe CGO-a u posljednjih 12 godina. Posljednjih godina, fokus je upravo na građanima koji nijesu tako direktno uključeni u proces u dijelu formulisanja politika ili odluka, ali na koje te politike i odluke imaju veliki uticaj.

Opširnije...