Menu
A+ A A-

Programi regionalne i teritorijalne saradnje

Programi prekogranične saradnje u okviru Ipe II se sprovode u okviru politike proširenja Evropske unije, te proizilaze i nastavljaju se na prethodni program sproveden u finansijskoj perspektivi 2007-2013. Prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i socio-ekonomski razvoj kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

U okviru finansijske perspektive 2014-2020, Crna Gora će učestvovati u devet prekograničnih i transnacionalnih programa:

  • četiri bilateralna programa (Bosna i Hercegovina-Crna Gora, Crna Gora-Albanija, Crna Gora-Kosovo i Srbija-Crna Gora);
  • dva trilateralna programa (Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora i Italija-Albanija-Crna Gora);
  • tri transnacionalna programa (Dunavski, Jadransko-jonski i Mediteranski program).

Konačne verzije Operativnih programskih dokumenata za programe sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom su usvojene od strane EK 10. decembra 2014, dok je konačna verzija Operativnog programskog dokumenta za program sa Kosovom usvojena od strane EK 11. decembra 2014. Kada su u pitanju transnacionalni programi, Mediteranski program je usvojen 4. juna 2015, Dunavski program 20. avgusta 2015, Jadransko-jonski program 20. oktobra 2015. Programski dokument za trilateralni program Italija-Albanija-Crna Gora je usvojen od strane Evropske komisije 16. decembra 2015, dok je trilateralni program Hrvatska - Bosna i Hercegovina i Crna Gora Evropska komisija usvojila 24. novembra 2015.

Operativni dokument za bilateralni program Crna Gora-Albanija 2014-2020

Operativni dokument za bilateralni program Crna Gora-Kosovo 2014-2020

Operativni dokument za bilateralni program Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

Operativni dokument za bilateralni program Srbija-Crna Gora 2014-2020

Operativni dokument za trilateralni program Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020

Operativni dokument za trilateralni program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Operativni dokument za transnacionalni Mediteranski program 2014-2020

Operativni dokument za transnacionalni Jadransko-jonski program 2014-2020

Operativni dokument za transnacionalni Dunavski program 2014-2020

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje IPA II 2014-2020

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora - Albanija 2014.

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora - Albanija 2015.

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora - Kosovo 2014.

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora - Kosovo 2015.

Potpisani finansijski sporazum Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.

nazad na vrh