Menu
Ime Pozicija Institucija
Ivana Glišević Đurović V.d. generalnog direktora Generalni direktorat za koordinaciju programa pomoći EU
Aleksandra Vučetić Sekretarica Generalni direktorat za koordinaciju programa pomoći EU
Tijana Ljiljanić Šef Kancelarije Kancelarija za koordinaciju i horizontalna pitanja
Kristina Perazić I sekretar Kancelarija za koordinaciju i horizontalna pitanja
Jasna Bulatović I sekretar Kancelarija za koordinaciju i horizontalna pitanja
Ivana Vujošević direktor Direkcije Direkcija za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU
Milica Abramović II sekretarka, šefica Odsjeka za programiranje Direkcija za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU
Arta Ljuljanović II sekretarka, šefica Odsjeka za nadgledanje Direkcija za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU
Mitar Đurović II sekretar Direkcija za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU
Bojan Vujović II sekretar Kancelarija za evropske integracije
Ana Savjak II sekretar Direkcija za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU
Ana Markuš Ataše Direkcija za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU
Irena Bošković I sekretarka, šefica Odsjeka za programe s državama nečlanicama EU Direkcija za regionalnu i teritorijalnu saradnju
Miodrag Račeta II sekretar, šef Odsjeka za programe s državama članicama EU Direkcija za regionalnu i teritorijalnu saradnju
Anita Beriša Ataše Direkcija za regionalnu i teritorijalnu saradnju
Milena Iličković Ataše Direkcija za regionalnu i teritorijalnu saradnju