Menu
legendica
A+ A A-

Najčešća pitanja - CG i EU

Koliko će trajati pregovori, kad će Crna Gora postati članica?

U procesu pristupanja EU, Crna Gora se rukovodi principom „kvalitet prije brzine“. To znači da prioritet dajemo kvalitetu sprovedenih reformi u odnosu na vremenski period, odnosno dužinu trajanja procesa. Od formalnog članstva u EU, mnogo je važnije da se cijelo društvo temeljno pripremi za koristi i obaveze koje će uslijediti danom pristupanja. U tom pravcu smo definisali naš dalji reformski put strategijskim dokumentom Program pristupanja Crne Gore 2014-2018. čime smo projektovali da će Crna Gora u narednom petogodišnjem periodu biti unutrašnje spremna za članstvo. Naravno, to ne znači da će Crna Gora 2018. postati članica EU. Nakon završetka procesa pregovora i pripreme Ugovora o pristupanju EU potrebno je da tekst Ugovora prođe proceduru ratifikacije u nacionalnim parlamentima država članica, mišljenje EK o zahtjevu za članstvo, saglasnost EP, kao i jednoglasnu odluku Savjeta, što prema iskustvu iz prethodnih proširenja traje otprilike jednu i po do dvije godine.

Koji su dalji koraci, šta Crnoj Gori predstoji na putu do punopravnog članstva u EU?

Slijedi nam nastavak započetog, kroz dalji rad na usklađivanju zakonodavstva, donošenju strategijskih dokumenata, izgradnji institucionalnog okvira, jačanju administrativnih kapaciteta, postizanju mjerljivih rezultata u praksi čije efekte građani mogu osjetiti.

Osim političkih reformi, radimo i na ispunjavanju ekonomskih kriterijuma za članstvo. Novi pristup Evropske komisije koji u fokus ekonomskih reformi stavlja strukturne reforme i ekonomsko upravljanje je kompatabilan s prioritetima crnogorske Vlade koja preduzima mjere ekonomskog razvoja u skladu s ciljevima Strategije 2020. Aktivnosti Vlade su usmjerene na stvaranje stabilnog makroekonomskog i finansijskog okruženja, konkurentne tržišne ekonomije, jakih industrijskih, poljoprivrednih i energetskih sektora. Njihov cilj je stvaranje uslova za veću zaposlenost, ali i obrazovaniju i fleksibilniju radnu snagu.

Vlada Crne Gore je Programom pristupanja Crne Gore EU, na strateški, sveobuhvatan i pregledan način definisala obim i dinamiku reformi koje su potrebne za dalje prilagođavanje Crne Gore pravnom poretku EU. Ovim dokumentom smo odredili zadatke koje je potrebno ispuniti kako bismo do 2018. bili unutrašnje spremni za članstvo u EU. Ti zadaci podrazumijevaju dalji rad na usklađivanju domaćih propisa s evropskim, i što je još važnije, jačanje kapaciteta za njihovu kvalitetnu primjenu koja donosi vidljive rezultate.

U predstojećem periodu nas očekuje nastavak sprovođenja reformi u svim oblastima. Posebno možemo istaći mjere u pravcu jačanja vladavine prava, unapređenja sektora ekonomije, poljoprivrede, osiguranja stabilnog finansijskog okruženja, ali i snaženja ljudskih kapaciteta, kao pripremu za izazove i mogućnosti koje članstvo u EU nudi.

nazad na vrh