Menu
legendica
A+ A A-

Pregovaračka grupa

Pregovaračka grupa je zadužena za stručni i tehnički nivo pregovora s institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje predloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara šefu Državne delegacije i Vladi. Pregovaračka grupa obavlja poslove u skladu sa smjernicama i instrukcijama šefa Državne delegacije. Pregovaračka grupa šefu Državne delegacije i Vladi podnosi izvještaje o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije, kao i posebne izvještaje, ukoliko to šef Državne delegacije i Vlada zatraže. Dosad je održano dvanaest sastanaka Pregovaračke grupe.

Pregovaračku grupu čine glavni pregovarač, deset članova pregovaračke grupe zaduženih za pojedina poglavlja pregovora, šef Misije Crne Gore pri EU i šef Sekretarijata pregovaračke grupe. Pregovaračka grupa je dosad održala 12 sastanaka na kojoj je raspravljano o 23 pregovaračke pozicije, 2 izvještaja o ispunjenim obavezama u pregovaračkom poglavlju kao i 7 izvještaja o pregovaračkom poglavlju.

Imenovanje crnogorskih pregovarača je teklo paralelno s formiranjem radnih grupa za vođenje pregovora, od februara 2012. do aprila 2013. Tokom tog perioda imenovano je jedanaest pregovarača za 33 poglavlja pravne tekovine EU koji čine Pregovaračku grupu.

Svako od jedanaest pregovarača je zadužen za, najmanje, dvije oblasti, odnosno poglavlja. Iako se razlikuju po obimu i složenosti, svako od pregovaračkih poglavlja ima svoju specifičnu težinu i vrijednost za sveukupni preobražaj društva. Ako cjelokupnu pravnu tekovinu posmatramo kao svojevrstan mozaik, onda svaki od 33 dijelova predstavlja neprocjenjivo važan segment za kreiranje konačne slike.

nazad na vrh