Menu
A+ A A-

Savjet za vladavinu prava

Reformske aktivnosti u oblasti vladavine prava predstavljaju srž pregovaračkog procesa Crne Gore s Evropskom unijom. Drugim riječima, od dinamike sprovođenja aktivnosti iz poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost zavisi tempo pregovaranja u svim ostalim poglavljima pravne tekovine EU. Kako bi se na što kvalitetniji način pristupilo ispunjavanju preuzetih obaveza u ovoj oblasti, ustanovljeno je posebno tijelo u okviru pregovaračke strukture – Savjet za vladavinu prava. Riječ je o tijelu na najvišem političkom nivou osnovanom u cilju unapređenja koordinacije i nadzora realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24.

Imajući u vidu da pregovori o pristupanju u oblasti vladavine prava vremenom postaju sve zahtjevniji, javila se potreba za intenziviranjem rada i unapređenjem efikasnosti ovog tijela. U tom cilju, Vlada je 13. VI 2019. donijela Odluku o Savjetu za vladavinu prava („Sl. list CG“, br. 36/19 i 46/19), kojom je broj članova ovog tijela značajno smanjen (sa ranijih 39 na 13 članova), čime su njegov format i način funkcionisanja prilagođeni potrebama aktuelne faze pregovaračkog procesa. Članovi Savjeta su starješine relevantnih državnih organa za oblast vladavine prava, a predsjednik ovog tijela je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku.

Uloga Savjeta za vladavinu prava je da prati realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u skladu s preporukama glavnog pregovarača i člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Takođe, Savjet prati realizaciju obaveza u cilju ispunjenja privremenih, a potom i završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, razmatra razloge za kašnjenje u realizaciji obaveza i daje preporuke državnim organima, organima državne uprave i drugim organima i institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24. Pored navedenog, vrši i druge poslove, u skladu s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Sjednice Savjeta održavaju se u skladu s potrebama dinamike procesa pregovora i s njima povezanim aktivnostima u oblasti vladavine prava, naročito u poglavljima 23 i 24. Predsjednik Savjeta saziva sjednice po sopstvenoj procjeni ili na prijedlog članova Savjeta. Predsjednik Savjeta može organizovati konsultativne sastanke u cilju hitnog rješavanja pitanja koje usporava dinamiku pregovora u poglavljima 23 i 24 s članovima Savjeta zaduženim za sprovođenje konkretnih aktivnosti u oblasti vladavine prava. Predsjednik Savjeta može, po potrebi, pozvati na sjednice Savjeta ili konsultativne sastanke starješine organa ili predstavnike institucija koji nijesu članovi Savjeta i zatražiti podatke, objašnjenja i izvještaje u vezi s pitanjima koja se odnose na realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24. O dinamici ispunjavanja obaveza u poglavljima 23 i 24, predsjednik Savjeta, po potrebi, upoznaje Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

nazad na vrh