Menu
legendica
A+ A A-

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i izrađuje izvještaje o toku analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i izvještaje o toku pregovora. Takođe, Sekretarijat vrši tehničku obradu i priprema osnovu za rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sastanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinira korišćenje baze podataka za praćenje pregovora. Sekretarijat vrši i druge administrativno-tehničke poslove u vezi s pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača i sekretara Pregovaračke grupe.

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Pregovaračke grupe, koga na predlog šefa Državne delegacije i uz saglasnost glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 28. VI 2012. imenovala Milivoja Jurišića , a od 5. IX 2014. Miodraga Radovića za sekretara Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Stanka Dragojevića 2
81 000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 241 709
Fax: +382 (0)20 225 591
 
 
Kontakt osobe u MVPEI za poglavlja pregovora:

Milodrag Radović
sekretar Pregovaračke grupe

sektretari raspored

nazad na vrh