Menu
legendica
A+ A A-

Intervju ambasadora Pejovića dnevnom listu Dan

  • Objavljeno u Intervjui

- Otvorena su poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU. Smatrate li da ce EU sada traziti konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno kada je u pitanju borba protiv korupcije na visokom nivou?

Konkretni zahtjevi EU u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala su sadržani upravo u mjerilima koja smo dobili za ovu oblast. S druge strane, mjerila se poklapaju s mjerama i aktivnostima koje smo već definisali akcionim planovima za 23. i 24. poglavlje i na čijem sprovođenju stalno radimo.

Dakle, planirane mjere i aktivnosti su vrlo konkretne i EU od nas očekuje da nastavimo s njihovim sprovođenjem dinamikom koju smo sami odredili. U tom kontekstu imamo punu ekspertsku podršku i finansijsku pomoć iz fondova EU.

Tako će u narednom period fokus biti na potrebnim izmjenama, a potom i adekvatnoj primjeni zakonodavnih i strategijskih rješenja i daljem jačanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kroz formiranje potrebnih tijela. Na taj način ćemo postepeno izgraditi efektivan sistem u prevenciji korupcije, kao i obezbijediti bilans ostvarenih rezultata u efikasnoj istrazi, gonjenju i presudama u slučajevima korupcije, uključujući i slučajeve korupcije na visokom nivou.

Opširnije...