Menu
legendica
A+ A A-

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Danas se u Petrovcu, u hotelu Palas, održava radionica na temu implementacije Direktive o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA) i Direktive o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Crnoj Gori.

Cilj radionice je upoznavanje sa zahtjevima Evropske unije u pogledu implementacije SEA i EIA direktiva, iskustvom u primjeni navedenih direktiva u Sloveniji, modelima saradnje na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i definisanju planova i preporuka za implementaciju navedenih direktiva u narednom periodu.

Radionici su prisustvovali predstavnici 13 crnogorskih opština, predstavnici nadležnih institucija, u prvom redu Ministarstva održivog razvoja i turizma, koji su imali priliku da na konkretnim primjerima i u direktnoj komunikaciji sa ekspertkinjom Vesnom Kolar Planinšić dobiju konkretnije sugestije u vezi sa unapređenjem primjene direktiva SEA i EIA u praksi.

20190322 115132

Radionica je organizovana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pregovaranja sa EU“, koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije.

Ovo je prva od devet radionica koje će u periodu do juna 2019. biti organizovane u okviru navedenog projekta na temu implementacije specifičnih direktiva u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene koje predstavlja jedno od najzahtjevnijih poglavlja u okviru pregovaračkog procesa, a u skladu sa potrebama koje je identifikovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

nazad na vrh